kvinnliga-muserKvinnliga muser är ett projekt med finansiering från Statens Kulturråd som har pågått i Sveriges Orkesterförbunds regi, främst 2008-09 men med fortsatt utgivning av musik ända intill 2012.  Syftet är att hitta musik för ensemble och orkester komponerad av framför allt svenska kvinnliga tonsättare under 1800-talet och början av 1900-talet. Vår förhoppning är att vi, genom att visa var musiken finns att få tag på och genom att tillhandahålla information om tonsättarna, kan bidra till att musiken spelas! Cecilia George har varit projektledare.

Kvinnor har genom alla tider sjungit, spelat och skrivit musik, men det är inte ofta som musik komponerad av kvinnliga tonsättare på framförs på konserter. Och när det händer är det som framförs oftast sånger och pianoverk, ibland kanske ibland ett verk för kör. Projektet Kvinnliga muser har haft som mål att visa att det också finns verk för större ensembler av kvinnliga tonsättare gömda, och ibland också glömda på arkiv och bibliotek.

Verksregister

Under projektets gång har vi hittat ca 100 verk, framför allt inom den klassiska musiken, för olika ensembler: orkester, blåsorkester, stråkorkester, salongsorkester och kammarmusikensembler av olika sammansättning.  Verken finns registrerade i ett register, som vi så småningom hoppas kunna göra sökbart via den här sidan. Du kommer att kunna söka på tonsättarens namn, verkets titel, kompositionsår, ensembletyp, institution där verket finns, och om det är tryckt finns uppgift om förlag. Till varje verk finns en hänvisning hur man hittar noterna. Det kan vara på ett bibliotek, hos STIM eller ett förlag. Du kommer dessutom att kunna se om verket finns för utlån/köp eller om det bara finns tillgängligt genom att man beställer kopior av arkivmaterial.

Tryckta verk och handskrifter

Det har under alla tider varit svårt att få nykomponerad musik i större format tryckt. Under 1800-talet bidrog dessutom samhällets kvinnosyn till problemet: det passade sig inte att kvinnor tog för stor plats eller ägnade sig åt skapande verksamhet av större omfattning. I en artikel från 1891 i tidskriften Idun om tonsättaren Elfrida Andrée kan man läsa om villkoren för en kompositör av kammar- och orkestermusik,  att ”detta är tyvärr ett otacksamt fält här i Sverige, dels för svårigheten att få sådana saker tryckta, dels, och i synnerhet därför att det manliga släktet fortfarande håller på den uteslutande kompositionsrätten till orkestermusik såsom ett af dess dyrbaraste privilegier”.

Med anledning av ovanstående svårigheter finns många verk bara i handskrivna partitur. Äldre handskrifter lånas inte ut av arkiven på grund av risken att pappret blir förstört, plus att verket ofta bara finns i ett enda originalexemplar, skrivet av tonsättaren själv, d v s i autograf, som inte får förkomma. Detta bidrar förstås till att verken inte blir spelade.  I verkregistret hänvisar vi ibland till arkiv, som inte tillåter hemlån. Man kan då beställa kopior från arkivet till självkostnadspris.

Äldre ensembler – andra instrument

Det finns också många verk som är svårspelade idag, helt enkelt på grund av att vi inte har samma sorts instrument i en orkester nu som under 1800-talet. Till exempel fanns inga saxofoner i en blåsorkester på 1800-talet – saxofonen uppfanns inte förrän 1842, och sedan tog det ytterligare tid innan saxen hittade in i partituren hos kompositörer och arrangörer.

Sveriges Orkesterförbund har skrivit om ca 10 verk, som tidigare bara fanns i handskrift eller var svårspelade för moderna ensembler. Verken finns utgivna på SOF:s förlag, och medlemmar i SOF får rabatt! Se www.orkester.nu/notforlag.dsp, eller sök på Institution: Sveriges Orkesterförbund i registret!

Tonsättarbiografier

Om er orkester eller ensemble ska uppföra ett verk som finns i de kvinnliga musornas verksregister, kan ni också ladda ner och skriva ut ett informationsblad om tonsättaren. Vi har f n 22 korta biografier i samlingen:

Elfrida Andrée, Valborg Aulin, Agathe Backer-Gröndahl, Hortense de Beauharnais, Ingeborg Bronsart von Schellendorf, Tekla Griebel Wandall, Aurora Gyllenhaal, Wendela Hebbe, Elisabeth Huselius-Wickter, Amanda Maier, Helena Munktell, Laura Netzel (Lago), Matilda d’Orozco Gyllenhaal, Ika Peyron, Alma Santesson, Amanda Schmidt, Hilda Sehested, Nina Skårman, Elsa Maria Stuart, Alice Tegnér, Sara Wennerberg-Reuter, och Berta Önnerberg. Närmast på gång är Ellen Sandels.

Gå till tonsättarbiografierna genom att klicka HÄR>>>

Mer litteratur och länkar om kvinnliga tonsättare hittar du HÄR >>>