Med öra för orkester

Om projektet

Med öra för orkester är ett treårigt projekt som startat 2016. Syftet med projektet är att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador inom ideell orkesterverksamhet.

Vi vill på bred front arbeta förebyggande för att förhindra att fler råkar ut för hörselskada i samband med musikutövande. Drabbade musiker ges hjälp att hantera och förbättra sin situation.

Efter studie och inventering av problematik kring hörselfrågor i landets orkestrar kommer ett nätbaserat studiematerial tas fram.

Med start år 2017 kommer vi också att utbilda ljudskyddsombud inom våra medlemsorkestrar och erbjuda workshops för att ventilera problematiken och se på möjliga lösningar för enskilda musiker och orkestrar.

Allmänna Arvsfonden

Med öra för orkester finansieras av Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vi är mycket glada och stolta att kunna genomföra detta projekt som vi tror kommer engagera och involvera många och skapa betydelse för långt ännu fler.

Läs mer om projektet på orkesteröra.nu.
Följ projektet på Facebook.

Fokusgrupp

Då projektet är deltagarstyrt är stora delar av innehåll, utformning och riktning format av en så kallad fokusgrupp. I fokusgruppen ingår personer med egen erfarenhet av hörselproblem kopplat till orkesterspel. Inom fokusgruppen ventileras problematik och lösningar. Fokusgruppen samlas 2-4 gånger per år.

Är du själv drabbad eller har erfarenhet av hörselskador eller andra ljudproblem?

Vill du vara med och diskutera för att hitta kunskap, metoder och lösningar?

Anmäl ditt intresse till fokusgruppen här.

Referensgrupp

En referensgrupp bestående av experter och samarbetsorganisationer bistår projektet med kompetens för att säkerställa kunskapskvalitet.

I referensgruppen ingår:
Kulturens Bildningsverksamhet
AMMOT (Artister och Musiker Mot Tinnitus)
Kulturskolerådet
Artist- och Musikerhälsan
RUM
(Riksförbundet Unga Musikanter)
Stig Arlinger, professor emeritius inom teknisk audiologi
Ljudombudsmannen Lars Bergh
Dr Thomas Lagö.

w

Kontakt

Projektledare
Andreas Forsman

E-post: info@orkesterora.nu
Telefon: 070–561 10 50

Pin It on Pinterest

Share This