Blanketter

 

Här finns olika blanketter som är av mera allmän karaktär. Kursinformation och blanketter finns under Utbildning/Projekt.

Sveriges Orkesterförbund är medlem i Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) och på deras hemsida hittar du en mängd information till dig som arrangör, samarbete med artister, skatteinformation, osv.

BLANKETT TILL ANSÖKAN FÖR MUSIKSTIMULERANDE BIDRAG 2024

Ladda ner blanketten genom att klicka på den blåa länken: Konsertsammanst.sokande-SOF

BLANKETTER FÖR REDOVISNING AV BIDRAG 2023 – Redovisning innan den 31 mars

Ni orkestrar måste redovisa för det arrangörsbidrag ni fick via Sveriges Orkesterförbund, av Statens kulturråd. Detta skall ni göra innan den 31 mars till förbundet som sammanställer uppgifterna och redovisar summorna till KUR.

Ladda ner blanketten om ekonomi och konserter:   Konserts.red.ek.-SOF 2021

STIM

STIM kräver att det rapporteras via deras databas direkt med speltillfälle och vad som spelades. SOF har inget centralt avtal med STIM utan det måste varje orkester teckna själv.

Instrumentförsäkring

Blanketter för stipendier och bidrag

Här finns blanketter för olika sorters bidrag, projekt och stödpengar. För alla bidrag gäller att för sent inkomna ansökningar ej behandlas.

Räkna ut vad det kommer att kosta här. STIM licens.

Statens regler för resor och traktamenten

Regler för traktamenten och resor Skattemyndigheten

Pin It on Pinterest

Share This