Aktuella projekt

Svensk Blåsmusikfestival

Svensk Blåsmusikfestival

Svensk Blåsmusikfestival

14-16 september 2018 är det återigen Svensk Blåsmusikfestival i Linköping

 Festivalen vänder sig till alla som vill uppleva blåsmusik av hög klass. Det finns något för alla smaker. Programmet innehåller en rad höjdpunkter såsom konserter och parader, workshops, tävlingar samt söndagens tattoo.

Se mera information, anmäl er, gå på konserter Svensk Blåsmusikfestival

Dags att redovisa arrangörsbidrag som beviljades 2017

Aktuell information om redovisning av arrangörsbidrag för de som fick detta 2017. Förbundet tillhanda senast den 20 april

Sveriges Orkesterförbund skall sammanställa och redovisa alla medlemsorkestrar redovisningar så vi måste ha den senast den 20 april. De redovisningar som kommer in försent kan  komma att inte behandlas och Statens kulturråd kan då kräva återbetalning av arrangörsbidrag. Ni skall lägga in redovisningen via denna länk. De som inte får detta att fungera kan skicka blanketter som kan hämtas hem. Kommer tillbaka i exel-format, inga pdf, då de “klipps ihop” och sammanställs av förbundet.

Läs hur de fylls i och särskilt att konserter skall fyllas i med en rad per konsert, inte att dela upp artister på flera rader. Utskick görs den 27 mars till de e-post adresser som fanns i den ansökan som gjordes av bidraget.. Har detta ändrats måste ni hjälpa till att föra det vidare till en ny person då denna information inte finns i vårt arrangörsregister. Redovisar ni mer än 20 konserter hämta hem den exelfil som länken visar på sidan 6 i redovisningen.

Riktlinjer för arrangörsbidrag
Statligt arrangörsstöd bedöms utifrån följande riktlinjer och instruktioner:

 • Hur mycket kommunalt och regionalt stöd föreningen får. Det statliga stödet ska inte överskrida det kommunala/regionala stödet.
 • Hur stor omfattning av professionell, kontinuerlig konsertverksamhet föreningen har. Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4-6 konserter med professionella musiker genomförs per år.
 • Samt utifrån de kulturpolitiska prioriteringarna, dvs. arbete för jämställdhet, barn och ungdomar samt mångfald.
 • Förtydligade instruktioner gällande jämställdhet
  Riksförbunden har i år fått förtydligade instruktioner från Kulturrådet. De innebär bland annat att vi:
  * Dels ska förklara varför vi som riksförbund ger statligt bidrag till verksamhet som inte lever upp till myndighetens mål om jämställdhet (dvs. att max 60 procent av resurserna får gå till det överrepresenterade könet),
  * Dels ska vi visa en plan för hur vi tänker nå upp till målet om jämställdhet. Det statliga arrangörsstödet skall prioritera de kulturpolitiska prioriteringarna. Vi måste ha ambitionen att ledare, solister m fl får en bättre jämställdhet.
 • Stödnivån till arrangörer påverkas förstås också av hur mycket förbundet får tilldelat i medel att vidarefördela från Kulturrådet.
 • Arrangörer som bedriver enbart festivalverksamhet hänvisas från i år att söka direkt till Kulturrådet istället för genom riksförbundet (www.kulturradet.se).
  Musikarrangörer med kontinuerlig konsertverksamhet, som också arrangerar festivaler kan fortfarande söka verksamhetsstöd från oss. De konserter som i så fall görs under festival, ska rapporteras per konsert i konsertstatistiken.

Hör gärna av er till magnus@orkester.nu om ni har frågor!

Information på Statens Kulturrådssida om arrangörsbidrag

1. Ekonomisam SOF

2. Konsertsam SOF

Exempel på hur arrangörsbidraget skall redovisas. R127_V04_arb_matrl

Yttrande till Kulturskoleutredningen 2017

Kulturdepartementet

En inkluderande kulturskola på egen grund

Sammanfattning

Sveriges Orkesterförbund och Svenska Dirigentföreningen vill yttra sig över utredningen.

I utredningsdirektiven står ” Utredaren ska därför föreslå hur rekryteringen av elever till klassiska orkesterinstrument kan säkras.” Komplexiteten med rekrytering av klassiska musiker är stor och vi delar uppfattningen att denna del borde granskas mera ingående.

En genomgående brist i materialet är frånvaro av koppling till den ideella sektorn.

Vi tycker att utredningen har en mängd bra förslag och välkomnar en nationell samsyn som gagnar hela landet.

Uppdraget att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.

I tanken med en nationell strategi bör det ingå kartläggning av kulturskolans samspel med det egna kommunala musiklivet. Även framgångsfaktorer som inkluderar jämställdhet, hantverkskvalité och ställning i kommunens kulturliv bör kartläggas.

För att säkra undervisningens kvalité bör det finnas möjlighet till eget utövande för pedagogerna. I flera kommuner ingår musiklärarna i orkesterlivet, vilket ger fortbildning och underhåll för eget spelande, föredöme och förebild för ungdomarna, samt integration med kulturlivet.

Nationella mål

Uttrycket “fri tid” får inte tolkas som att all undervisning ska ske kvällstid. För en likvärdighet i hela landet är det nödvändigt att undervisning kan ske i samband med ordinarie skoltid.

Undervisning i grupp kan inte ses som norm för musikämnena i kulturskolan. För att eleven ska kunna nå hög färdighet på sitt instrument krävs individuell undervisning.

Målen är i sin nuvarande form formulerade som uppdrag för hur kulturskolorna ska arbeta. De bör istället formuleras utifrån vad de nationella insatserna ska uppnå.

Nationell uppföljning och statistik

Sveriges Orkesterförbund och Svenska Dirigentföreningen tycker det är viktigt att skapa kunskap om kulturskolorna för att lära av avvikelser som kan synas i statisk samt att systematiskt kvalitetsarbete bör följas upp.

Främja kulturskolerelaterad kunskap med grund för forskning

Vi tycker att detta skulle vara värdefullt för kulturskolesektorn men även för den civila som professionella dito.

Förstärkta utbildningsvägar för att uppnå en inkluderande kulturskola på egen grund.

En kandidatexamen på 180 högskolepoäng är ett bra föslag, även om detta är i minsta laget. För att uppnå riktigt hög kompetens i det musikaliska hantverket krävs många års studier.

Det är viktigt med anpassade ämneslärarutbildningar och en föreslagen kulturskolepedagogsexamen ser vi positivt på, dock borde den vara mer omfattande än föreslagna 90 högskolepoäng.

Magnus Eriksson/ Sveriges Orkesterförbund Leif Karlsson/ Svenska Dirigentföreningen
Förbundsdirektör Ordförande

2017-03-07

Yttrande Kultursk 2017 SOF-SDF

Tack för er redovisning

Vi tackar för er arrangörsredovisning för pengar som använts 2017. Statens Kulturråd vill på detta sätt stötta kulturlivet och det fria musiklivet. Sveriges Orkesterförbund disponerade 1 200 000 kr för 2017.

Redovisning för bidraget som fördelades 2017 görs senast under april månad. Förbundet rapporterar den samlade informationen den 20 april 2018.

Ansökningar har gjorts för 2018 och beslutades om den 24 mars av förbundsstyrelsen i Sveriges Orkesterförbund. Inga utbetalningar sker om inte medlemsavgiften är reglerad till förbundet.

Med vänlig hälsning

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Några långsiktiga projekt vi jobbar med

• Mångfald och jämställdhetsplan – rätten till kultur?
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och är en del av folkrätten. I Sverige är denna dock inte lag.

Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterärare och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman. Mang_jams_kultur

• Hur kan vi rekrytera ungdomar till våra orkestrar – vem utbildar?
Sveriges Orkesterförbund har initierat ett “Orkesterforum” med representanter från musik-/ Kulturskolan, gymnasiet, högskolan, de professionella orkestrarna m fl för att hitta samarbeten och lösningar för framtidens rekrytering av musiker.

• Åldersintegration – straffbart?
Sveriges Orkesterförbund kräver att de statliga bidragssystemen skall ge våra ungdomar samma rätt till bidrag som inom ungdomsförbunden oavsett föreningstillhörighet.

• Rättvisa skatteregler!
Vi arbetar för att påverka våra politiker att ge kulturen samma möjligheter till avdrag för sponsring som idrotten. Vi vill även ha samma möjligheter som idrotten när det gäller avdrag för sociala avgifter för ledarna.

• Ökade anslag till de ideella kulturorganisationerna !
De ideella riksorganisationerna har inte fått ökade medel eller uppräkning på många år, vi arbetar för ökade medel.

• Ökade anslag till konsertarrangörerna!
Arrangörerna ger arbete till såväl yrkesverksamma som frilansmusiker, dirigenter och solister. Tillsammans med kollegerna i Musikarrangörer i Samverkan verkar vi för ett anslag på 100 milj till arrangörerna.

Kalender

juli 2018
M T O T F L S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Pin It on Pinterest