Aktuella projekt

BLÅSMUSIKENS DAG 27 MAJ 2023

BLÅSMUSIKENS DAG 27 MAJ 2023

Blåsmusikens dag samlar hela Sveriges samlade blåsarkraft! Det är dagen då Sveriges enade blåsmusiker, blåsorkestrar och andra aktörer visar vikten av blåsmusikens roll i vårt nutida och framtida musikliv. Blåsmusikens dag har skapats på nationell nivå för att synliggöra, ena och utveckla ett rikare blåsmusikliv. Den riktar sig till alla som spelar blåsinstrument; barn, vuxna, amatörer, professionella
musiker och pedagoger.

Genom att den 27 maj anordna en konsert med inslag av blås på din hemort, bidrar du till att lyfta blåsmusiken i hela landet! Läs mer och anmäl din orkester här: https://blasmusikensdag.com

BLÅSORKESTERKONFERENS MED FÖRBUNDSMÖTE

BLÅSORKESTERKONFERENS MED FÖRBUNDSMÖTE

Ramtider: 13 maj kl. 13.00 – 14 maj kl. 13.00 (+ SOF förbundsmöte t.o.m. 15.30)
Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping
Digitalt: Det finns även möjlighet att delta via Zoom

OM BLÅSORKESTERKONFERENS 2023 – ÅTERVÄXT OCH UTVECKLING!

Den 13-14 maj anordnar Sveriges Orkesterförbund en blåsorkesterkonferens i Linköping. Vi vill kraftsamla kring blåsmusiken som står inför stora utmaningar och samtidigt har stora möjligheter. Konferensen har två huvudteman: ”Återväxt” och ”Utveckling”, och under dessa rubriker har vi samlat inspirerande föredrag, workshops, panelsamtal och musikinslag. Målgrupp är såväl våra egna medlemsorkestrar som andra intresserade, t.ex. från kulturskola, högre utbildning och professionella aktörer. Vi får också hälsa på hos Östgötamusiken och gå på konsert med en av deras ensembler.

I direkt anslutning till konferensen hålls SOF:s förbundsmöte för förtroendevalda inom förbundsstyrelse och distrikt, se separat kallelse.

RAMTIDER OCH PROGRAM

Blåsorkesterkonferensen startar lördag 13 maj kl. 13 och avslutas med lunch söndag 14 maj kl. 12-13.
SOF:s förbundsmöte äger rum söndag 14 maj kl. 13.00-15.30.

Se den programmet här (nedladdningsbar pdf, med reservation för ändringar): Program blåsorkesterkonferens 2023
Observera att programpunkten med Östgötamusiken inte sänds via Zoom.

Medverkande (listan uppdateras):
Cecilia Jeppsson, Högskolan i Halmstad
Torgny Sandgren, Kulturskolerådet
Noomi Hedlund, projektet Wind Power m.m.
Leif Karlsson, Försvarsmusiken
Berit Palmquist, Svenska Brassbandsförbundet
Perry Göransson, Svensk Blåsmusikfestival
Karl Ole Midtbø, fd. Norges Musikkorps Forbund
Helena Sivsdotter Söderman, SMI/Kulturskolan Stockholm/Stockholms Akademiska Orkester
Anders Johansson, Kulturskolan i Linköping
Jimmy Olsson, Kulturskolan Norrköping
Andreas Forsman, Sveriges Orkesterförbund – Open Stage And Mind
Assar Johansson, Sveriges Unga Blåsare
Musiker ur Östgötamusiken

Läs mer om våra medverkande: KLICKA HÄR

Moderatorer: 
Walter Brolund, förbundsordförande SOF
Magnus Eriksson, förbundsdirektör SOF
Camilla Freedman, förbundsstyrelsen SOF/Kulturskolerådet/Kulturskolan Stockholm

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE

SOF står för konferens och mat för en deltagare per medlemsorkester. (Orkestrarna själva står för eventuella rese- och boendekostnader.)
Obegränsat antal deltagare per medlemsorkester kan delta kostnadsfritt via Zoom.
Externa deltagare (ej medlemmar) är välkomna att delta kostnadsfritt via Zoom eller till självkostnadspris på plats i Linköping.

Anmälan av fysiskt deltagande görs senast den 3 april.
Anmälan av deltagande via Zoom görs senast den 10 maj.
Länk för anmälan: KLICKA HÄR 

HITTA TILL KONFERENSEN

Adress: Scandic frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, Linköping
Hotellet ligger bara ett stenkast från tågstationen och 10 minuters gångväg från Östgötamusikens lokaler.

ALLMÄN INFORMATION ZOOM

Zoom är ett verktyg för videokonferens. Deltagarna behöver inte installera Zoom på sin egen dator, utan det går att delta via hemsidan zoom.us

Några tips:
– Tillåt Zoom att få tillgång till din kamera och mikrofon, så att vi ser och hör dig.
– Om du inte hör oss; kolla att din dators högtalare och ev. extern högtalare är på.
– Vid behov kan vi anordna en test av Zoom, kontakta sofia@orkester.nu för att boka tid.

VID FRÅGOR

Vid frågor, kontakta Sofia Nygren sofia@orkester.nu 

VARMT VÄLKOMNA!

Några långsiktiga projekt vi jobbar med

• Mångfald och jämställdhetsplan – rätten till kultur?
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och är en del av folkrätten. I Sverige är denna dock inte lag.

Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterärare och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman. Mang_jams_kultur

• Hur kan vi rekrytera ungdomar till våra orkestrar – vem utbildar?
Sveriges Orkesterförbund har initierat ett ”Orkesterforum” med representanter från musik-/ Kulturskolan, gymnasiet, högskolan, de professionella orkestrarna m fl för att hitta samarbeten och lösningar för framtidens rekrytering av musiker.

• Åldersintegration – straffbart?
Sveriges Orkesterförbund kräver att de statliga bidragssystemen skall ge våra ungdomar samma rätt till bidrag som inom ungdomsförbunden oavsett föreningstillhörighet.

• Rättvisa skatteregler!
Vi arbetar för att påverka våra politiker att ge kulturen samma möjligheter till avdrag för sponsring som idrotten. Vi vill även ha samma möjligheter som idrotten när det gäller avdrag för sociala avgifter för ledarna.

• Ökade anslag till de ideella kulturorganisationerna !
De ideella riksorganisationerna har inte fått ökade medel eller uppräkning på många år, vi arbetar för ökade medel.

• Ökade anslag till konsertarrangörerna!
Arrangörerna ger arbete till såväl yrkesverksamma som frilansmusiker, dirigenter och solister. Tillsammans med kollegerna i Musikarrangörer i Samverkan verkar vi för ett anslag på 100 milj till arrangörerna.

Pin It on Pinterest

Share This