Aktuella projekt

Orkesterträff 19-20 januari 2018

Orkesterträff 2018, 19-20 januari
Blåsare och slagverkare! Det är återigen dags att hälsa välkommen till två dagars
intensivt musicerande. Många musikanter, bra musik och kvalificerad ledning!

Orkesterträffen är ordnad som en kurs för inspiration och utveckling. Kursen leds av Jerker
Johansson samt stämledare ur Göteborg Wind Orchestra, (GWO). Repertoaren är
omväxlande med både kända och okända låtar. Inget är svårare än att alla ska kunna hänga
med! Stämrep kommer att ordnas.
OBS! För att alla deltagare ska få ut mesta möjliga av kursen är antalet deltagare begränsat
till 80 musikanter! OBS!

Plats
Kronhuset, Göteborg, GWO:s hemmascen
Kronhuset är beläget utmed Postgatan med lämpliga parkeringsplatser i Nordstans
parkeringshus eller parkeringen mittemot Casino.
Tid
Fredag 19/1 kl. 17 30 – 21 00
Lördag 20/1 kl. 10 00 – 17 00
En intern avslutningskonsert för anhöriga och andra intresserade hålls kl.16.15.

Pris
500 kr per person. För icke medlemmar i SOF är kostnaden 600 kronor. Fika med smörgås
och frukt ingår. Vid fler än fem från samma orkester blir kostnaden 400 kr per person. Tänk
på att det här kan vara en lämplig uppmuntran för yngre medlemmar, om orkestern betalar
deras avgift, helt eller delvis.

Anmälan, orkestervis eller individuellt senast den 9 december 2017 med de deltagande
musikanternas namn, adress, orkester och instrument till Britta Edefors,
britta.edefors@telia.com Medlem i RUM anger detta i anmälan! Under förutsättning att
anmälda deltagare har en mailadress kommer en bekräftelse på deltagande att skickas ut.
Tillsammans med bekräftelsen kommer också anvisningar om betalning av deltagaravgiften.

Önskas övernattning hjälper vi till att fixa hotellrum.
Övriga förfrågningar om kursen: kontakta Per Graneld tel 070-5671842 eller mail:
per.graneld@kungsbacka.se
När deltagaravgiften är betald kommer mera information om kursen samt repertoar.
Välkomna!
Sveriges Orkesterförbund Västra Götaland
Ett samarbete mellan Sveriges Orkesterförbund, Kulturens Bildningsverksamhet och Göteborg
Wind Orchestra.

Orkestertr.VG.2018inbjudan

ORKESTERKURS med Jerker Johansson, 19-20
januari 2018.

SOF Västra Götalandsdistriktet inbjuder till en ny kurs för orkestermusiker!

Arrangörsutbildning 18-19 november Västerås

CHECK! SEMINARIER, MÖTESPLATS OCH INSPIRATION FÖR MUSIKARRANGÖRER – UNGA SOM IDEELLA

Välkommen till två kreativa och innehållsrika dagar i Västerås den 18-19 november.

Vi har en övre gräns om hur många vi kan ta emot samt hur många vi kan subventionera. LÄS, BEGRUNDA OCH ANMÄL DIG!

Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Vi har målet att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för musikarrangörer. Check! har fokus på musik, men arrangörer inom andra områden är också välkomna. De här dagarna kommer att vara praktiskt inriktade för att du ska kunna fortbilda och fördjupa dig i arrangörskap och seminarier och workshops kommer att hållas på olika nivå.

Vi som bjuder in till Check! har stor erfarenhet av att arrangera konserter, men vi vill också lära oss mer – av dig! Det är de fria arrangörerna som skapar en musikalisk mångfald över hela landet. Ni vet bäst vad våra etablerade arrangörsnätverk bör hjälpa till med.

Anmäl er här!

Stråkorkesterkurs med Finn Rosengren, 28-29 oktober 2017

Stråkorkesterkurs med Finn Rosengren, 28-29 oktober 2017

Välkommen till
STRÅKORKESTERKURS

med Finn Rosengren och instruktörer
28-29 oktober 2017, Hulebäcksgymnasiet i
Mölnlycke

Kursprogram
Lördag
12.00 Samling med fika i Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
12.30 Orkesterspel med Finn
14.00 Fruktpaus
14.30 Orkesterspel med Finn
16.00 Fika med smörgås
16.30- 18.00 Orkesterspel med Finn

Söndag
09.30 Stämrepetitioner med instruktörer
11.30 Orkesterspel med Finn, tutti
12.30 Lunch
13.45 Orkesterspel tutti
16.00 Liten konsert för anhöriga

Avslutning och utvärdering
På kursen ska vi spela: Tjajkovskij: Sats 3 ur Serenad för stråkorkester: Carl Stamitz: Orkesterkvartett F-dur: Torsten Sörenson: Fem små stycken: Björn Carlsson: Seconds before Spring
Instruktörer
Dieter Schöning, Viveca Rydén Mårtensson, Johanna Fridolfsson, Lena Bergström

Kurskostnad 500 kr för SOF-medlemmar. Övriga 600 kr.
I kursavgiften ingår kaffe med fralla, lunch med dricka, kaffe och kaka samt frukt.
Ange instrument och hemorkester och om du är van eller ovan stråkmusiker. De olika stämmorna kan begränsas av balansskäl. Först till kvarn …..
Anmälan senast 1 oktober till: finn.m.rosengren@gmail.com. / Mera information kan Stråkkurs okt 2017 inbjudan (1)

Betala kursavgiften till plusgiro 86 15 79-1 vid anmälan. Glöm inte att ange namn vid inbetalning!
SOF Västra Götaland och Mölnlycke Musiksällskap i samarbete med KULTURENS en del av Bildningsverksamheten i Västsverige

Svensk Blåsmusikfestival

Svensk Blåsmusikfestival

Svensk Blåsmusikfestival

15-17 september 2017 är det återigen Svensk Blåsmusikfestival i Linköping

 Festivalen vänder sig till alla som vill uppleva blåsmusik av hög klass. Det finns något för alla smaker. Programmet innehåller en rad höjdpunkter såsom konserter och parader, workshops, tävlingar samt söndagens tattoo.

Se mera information, anmäl er, gå på konserter Svensk Blåsmusikfestival

Dags att redovisa arrangörsbidrag som beviljades 2016

Aktuell information om redovisning av arrangörsbidrag för de som fick detta 2016. Förbundet tillhanda senast den 11 maj

Sveriges Orkesterförbund skall sammanställa och redovisa alla medlemsorkestrar redovisningar så vi måste ha den senast den 11 maj. De redovisningar som kommer in försent kan  komma att inte behandlas och Statens kulturråd kan då kräva återbetalning av arrangörsbidrag. Ni skall lägga in redovisningen via denna länk. De som inte får detta att fungera kan skicka blanketter som kan hämtas hem. Kommer tillbaka i exel-format, inga pdf, då de “klipps ihop” och sammanställs av förbundet.

Läs hur de fylls i och särskilt att konserter skall fyllas i med en rad per konsert, inte att dela upp artister på flera rader. Utskick görs den 11 april till de e-post adresser som var i den sökning som gjorts. Har detta ändrats måste ni hjälpa till att föra det vidare till en ny person då denna information inte finns i vårt arrangörsregister.

Riktlinjer för arrangörsbidrag
Statligt arrangörsstöd bedöms utifrån följande riktlinjer och instruktioner:

 • Hur mycket kommunalt och regionalt stöd föreningen får. Det statliga stödet ska inte överskrida det kommunala/regionala stödet.
 • Hur stor omfattning av professionell, kontinuerlig konsertverksamhet föreningen har. Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4-6 konserter med professionella musiker genomförs per år.
 • Samt utifrån de kulturpolitiska prioriteringarna, dvs. arbete för jämställdhet, barn och ungdomar samt mångfald.
 • Förtydligade instruktioner gällande jämställdhet
  Riksförbunden har i år fått förtydligade instruktioner från Kulturrådet. De innebär bland annat att vi:
  * Dels ska förklara varför vi som riksförbund ger statligt bidrag till verksamhet som inte lever upp till myndighetens mål om jämställdhet (dvs. att max 60 procent av resurserna får gå till det överrepresenterade könet),
  * Dels ska vi visa en plan för hur vi tänker nå upp till målet om jämställdhet. Det statliga arrangörsstödet skall prioritera de kulturpolitiska prioriteringarna. Vi måste ha ambitionen att ledare, solister m fl får en bättre jämställdhet.
 • Stödnivån till arrangörer påverkas förstås också av hur mycket förbundet får tilldelat i medel att vidarefördela från Kulturrådet.
 • Arrangörer som bedriver enbart festivalverksamhet hänvisas från i år att söka direkt till Kulturrådet istället för genom riksförbundet (www.kulturradet.se).
  Musikarrangörer med kontinuerlig konsertverksamhet, som också arrangerar festivaler kan fortfarande söka verksamhetsstöd från oss. De konserter som i så fall görs under festival, ska rapporteras per konsert i konsertstatistiken.

Hör gärna av er till magnus@orkester.nu om ni har frågor!

Sista ansökningsdatum kommer i år redan vara runt 20 september. Vi återkommer senast en månad före deadline med exakt datum och konkreta anvisningar!

Information på Statens Kulturrådssida om arrangörsbidrag

1. Ekonomisam SOF

2. Konsertsam SOF

Yttrande till Kulturskoleutredningen 2017

Kulturdepartementet

En inkluderande kulturskola på egen grund

Sammanfattning

Sveriges Orkesterförbund och Svenska Dirigentföreningen vill yttra sig över utredningen.

I utredningsdirektiven står ” Utredaren ska därför föreslå hur rekryteringen av elever till klassiska orkesterinstrument kan säkras.” Komplexiteten med rekrytering av klassiska musiker är stor och vi delar uppfattningen att denna del borde granskas mera ingående.

En genomgående brist i materialet är frånvaro av koppling till den ideella sektorn.

Vi tycker att utredningen har en mängd bra förslag och välkomnar en nationell samsyn som gagnar hela landet.

Uppdraget att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.

I tanken med en nationell strategi bör det ingå kartläggning av kulturskolans samspel med det egna kommunala musiklivet. Även framgångsfaktorer som inkluderar jämställdhet, hantverkskvalité och ställning i kommunens kulturliv bör kartläggas.

För att säkra undervisningens kvalité bör det finnas möjlighet till eget utövande för pedagogerna. I flera kommuner ingår musiklärarna i orkesterlivet, vilket ger fortbildning och underhåll för eget spelande, föredöme och förebild för ungdomarna, samt integration med kulturlivet.

Nationella mål

Uttrycket “fri tid” får inte tolkas som att all undervisning ska ske kvällstid. För en likvärdighet i hela landet är det nödvändigt att undervisning kan ske i samband med ordinarie skoltid.

Undervisning i grupp kan inte ses som norm för musikämnena i kulturskolan. För att eleven ska kunna nå hög färdighet på sitt instrument krävs individuell undervisning.

Målen är i sin nuvarande form formulerade som uppdrag för hur kulturskolorna ska arbeta. De bör istället formuleras utifrån vad de nationella insatserna ska uppnå.

Nationell uppföljning och statistik

Sveriges Orkesterförbund och Svenska Dirigentföreningen tycker det är viktigt att skapa kunskap om kulturskolorna för att lära av avvikelser som kan synas i statisk samt att systematiskt kvalitetsarbete bör följas upp.

Främja kulturskolerelaterad kunskap med grund för forskning

Vi tycker att detta skulle vara värdefullt för kulturskolesektorn men även för den civila som professionella dito.

Förstärkta utbildningsvägar för att uppnå en inkluderande kulturskola på egen grund.

En kandidatexamen på 180 högskolepoäng är ett bra föslag, även om detta är i minsta laget. För att uppnå riktigt hög kompetens i det musikaliska hantverket krävs många års studier.

Det är viktigt med anpassade ämneslärarutbildningar och en föreslagen kulturskolepedagogsexamen ser vi positivt på, dock borde den vara mer omfattande än föreslagna 90 högskolepoäng.

Magnus Eriksson/ Sveriges Orkesterförbund Leif Karlsson/ Svenska Dirigentföreningen
Förbundsdirektör Ordförande

2017-03-07

Yttrande Kultursk 2017 SOF-SDF

Tack för er redovisning

Vi tackar för er arrangörsredovisning för pengar som använts 2016. Statens Kulturråd vill på detta sätt stötta kulturlivet och det fria musiklivet. Sveriges Orkesterförbund disponerade 1 200 000 kr för 2016.

Redovisning för bidraget som fördelades 2016 görs senast under april månad. Förbundet rapporterar den samlade informationen den 25 maj 2017.

Ansökningar har gjorts för 2017 och beslutades om den 23 februari av förbundsstyrelsen i Sveriges Orkesterförbund.

Med vänlig hälsning

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Några långsiktiga projekt vi jobbar med

• Mångfald och jämställdhetsplan – rätten till kultur?
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och är en del av folkrätten. I Sverige är denna dock inte lag.

Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterärare och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman. Mang_jams_kultur

• Hur kan vi rekrytera ungdomar till våra orkestrar – vem utbildar?
Sveriges Orkesterförbund har initierat ett “Orkesterforum” med representanter från musik-/ Kulturskolan, gymnasiet, högskolan, de professionella orkestrarna m fl för att hitta samarbeten och lösningar för framtidens rekrytering av musiker.

• Åldersintegration – straffbart?
Sveriges Orkesterförbund kräver att de statliga bidragssystemen skall ge våra ungdomar samma rätt till bidrag som inom ungdomsförbunden oavsett föreningstillhörighet.

• Rättvisa skatteregler!
Vi arbetar för att påverka våra politiker att ge kulturen samma möjligheter till avdrag för sponsring som idrotten. Vi vill även ha samma möjligheter som idrotten när det gäller avdrag för sociala avgifter för ledarna.

• Ökade anslag till de ideella kulturorganisationerna !
De ideella riksorganisationerna har inte fått ökade medel eller uppräkning på många år, vi arbetar för ökade medel.

• Ökade anslag till konsertarrangörerna!
Arrangörerna ger arbete till såväl yrkesverksamma som frilansmusiker, dirigenter och solister. Tillsammans med kollegerna i Musikarrangörer i Samverkan verkar vi för ett anslag på 100 milj till arrangörerna.

Pin It on Pinterest