Medlemsfördelar

Medlemsfördelar ”Orkester”

För våra medlemsorkestrar, inklusive alla dess medlemmar, har vi följande förmåner:

 • Kostnadsfritt eller rabatterat deltagande vid merparten av våra fysiska och digitala kurser
 • Rabatt på noter från vårt eget förlag och möjligheter till anpassning av instrument
 • Möjlighet att delta i orkesterdagar ute i våra distrikt
 • Möjlighet att att del av artistförmedling (olika varje år för de stora orkesterformerna) som ger lägre gage för orkestern
 • Medlemspriser på noter, notmappar, medaljer m.m. i vår webbshop
 • Möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring
 • Tidningen Musikant hem i brevlådan fyra gånger per år till alla orkestermedlemmar
 • Rätt att närvara på distriktsårsmöten och andra medlemsmöten

För orkestern som förening finns dessutom följande förmåner:

 • Möjlighet att söka olika former av bidrag och subventioner (noter, musikstimulerande)
 • Möjlighet att få hjälp med löneutbetalningar till musiker, dirigenter, artister
 • Möjlighet att få in pengar till föreningen genom Bingolotto med t.ex. en prenumeration

Årskostnad för orkestermedlemskap (2023) är 600kr i grundavgift plus 45kr/medlem.

 

Info och medlemsfördelar för ”Enskild medlem”

Enskilt medlemskap möjliggör för dig som inte är medlem i en orkester att ändå gå med i Sveriges Orkesterförbund. 

Enskild medlem får: 

 • Kostnadsfritt deltagande vid våra webbkurser inom ”Orkesterakademin”
 • Rabatt på utvalda utbildningar och kurser i egen och samarbetspartners regi
 • Möjlighet att delta i orkesterdagar ute i våra distrikt
 • Möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring
 • Tidningen Musikant hem i brevlådan fyra gånger per år till alla orkestermedlemmar
 • Rätt att närvara på distriktsårsmöten och andra medlemsmöten

Enskild medlem kan inte nyttja orkesters medlemsrättigheter. Exempel på detta är bidrag för STIM-avgift eller notköp, försäkringsavtal gällande reseförsäkring, eller möjlighet att låna orkesternoter.

Enskild medlem erlägger 150kr per år.

Info och medlemsfördelar för ”Associerande medlemskap”

Associerande medlem har tillkommit som en form för musik-/kulturskolor, institutioner m.fl. I medlemskapet ingår inte rabatter på STIM-avgift, möjlighet att söka arrangörsbidrag via SOF eller söka stipendier från förbundet. Associerande medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen eller av denna delegerad person.

Associerande medlemskap ger rätt att:

 • Kostnadsfritt deltagande vid våra webbkurser inom ”Orkesterakademin”
 • Rabatt på utvalda utbildningar och kurser i egen och samarbetspartners regi
 • Rabatt på noter från vårt eget förlag och möjligheter till anpassning av instrument
 • Möjlighet att delta i orkesterdagar ute i våra distrikt
 • Medlemspriser på noter, notmappar, medaljer m.m. i vår webbshop
 • Möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring
 • Tidningen Musikant hem i brevlådan fyra gånger per år till alla orkestermedlemmar
 • Rätt att närvara på distriktsårsmöten och andra medlemsmöten

Associerande medlem erlägger 400 kr i grundavgift och sedan 60kr per person som skall ha tillgång till medlemskapet.

Pin It on Pinterest

Share This