Medlemsfördelar

Medlemsfördelar “Orkester”

För våra medlemsorkestrar, inklusive alla dess medlemmar, har vi följande förmåner:

 • Kostnadsfritt deltagande vid våra webbkurser inom “Orkesterakademin”
 • Rabatt på utvalda utbildningar och kurser i egen och samarbetspartners regi
 • Rabatt på noter från vårt eget förlag och möjligheter till anpassning av instrument
 • Möjlighet att delta i orkesterdagar ute i våra distrikt
 • Medlemspriser på noter, notmappar, medaljer m.m. i vår webbshop
 • Möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring
 • Tidningen Musikant hem i brevlådan fyra gånger per år till alla orkestermedlemmar
 • Rätt att närvara på distriktsårsmöten och andra medlemsmöten

För orkestern som förening finns dessutom följande förmåner:

 • Tillgång till vårt omfattande notbibliotek
 • Möjlighet att söka olika former av bidrag och subventioner
 • Möjlighet att få hjälp med löneutbetalningar till musiker, dirigenter, artister
 • Möjlighet att få in pengar till föreningen genom Bingolotto med t.ex. en prenumeration

Årskostnad för orkestermedlemskap är 600 kr i grundavgift plus 40 kr/medlem.

 

Info och medlemsfördelar för “Enskild medlem”

Enskilt medlemskap möjliggör för dig som inte är medlem i en orkester att ändå gå med i Sveriges Orkesterförbund. 

Enskild medlem får: 

 • Kostnadsfritt deltagande vid våra webbkurser inom “Orkesterakademin”
 • Rabatt på utvalda utbildningar och kurser i egen och samarbetspartners regi
 • Möjlighet att delta i orkesterdagar ute i våra distrikt
 • Möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring
 • Tidningen Musikant hem i brevlådan fyra gånger per år till alla orkestermedlemmar
 • Rätt att närvara på distriktsårsmöten och andra medlemsmöten

Enskild medlem kan inte nyttja orkesters medlemsrättigheter. Exempel på detta är bidrag för STIM-avgift eller notköp, försäkringsavtal gällande reseförsäkring, eller möjlighet att låna orkesternoter.

Enskild medlem erlägger 150 kr i avgift per år.

Info och medlemsfördelar för “Associerande medlemskap”

Associerande medlem har tillkommit som en form för musik-/ kulturskolor, institutioner m fl. I medlemskapet ingår inte rabatter på STIM-avgift, möjlighet att söka arrangörsbidrag via SOF eller söka stipendier från förbundet. Associerande medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen eller av denna delegerad person.

Associerande medlemskap ger rätt att: 

 • Kostnadsfritt deltagande vid våra webbkurser inom “Orkesterakademin”
 • Rabatt på utvalda utbildningar och kurser i egen och samarbetspartners regi
 • Rabatt på noter från vårt eget förlag och möjligheter till anpassning av instrument
 • Möjlighet att delta i orkesterdagar ute i våra distrikt
 • Medlemspriser på noter, notmappar, medaljer m.m. i vår webbshop
 • Möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring
 • Tidningen Musikant hem i brevlådan fyra gånger per år till alla orkestermedlemmar
 • Rätt att närvara på distriktsårsmöten och andra medlemsmöten

Associerande medlem erlägger 400 kr i grundavgift och sedan 60 kr per person som skall ha tillgång till medlemskapet.

Bli medlem

Pin It on Pinterest

Share This