Integritetspolicy

Sveriges Orkesterförbunds integritetspolicy

Sveriges Orkesterförbund värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Sveriges Orkesterförbund samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@orkester.nu

Genom att använda Sveriges Orkesterförbunds tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Sveriges Orkesterförbund använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår medlemsportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss:
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du beställer i notbutiken eller webbshoppen, när din förening lämnat in uppgifter som underlag för medlemsfakturering, när du använder vår medlemsportal eller någon annan av Sveriges Orkesterförbunds tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig:
När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp i notbutiken och webbshoppen, eller använder vår medlemsportal), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt. (medaljer, noter, instrumentförsäkring m m)
 • Historisk information – detaljer om dina köp.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

 

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster:

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Sveriges Orkesterförbund’s tjänster. Sveriges Orkesterförbund behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”) Kansli (K) beslutsfattande Förbundsdir (F)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig K
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig K
För medlemsanalys, administrera Sveriges Orkesterförbund’s tjänster och för Sveriges Orkesterförbund’s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen K
För att förhindra missbruk av Sveriges Orkesterförbund’s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning K
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen K
För att förbättra våra tjänster och för generell utveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya medlemsfördelar. Andra berättigade intressen F
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav Följa tillämplig lagstiftning K

Kommunicera med dig:

Sveriges Orkesterförbund kan också komma att använda dina data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra medlemsnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Sveriges Orkesterförbunds kansli) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att e-posta till info@orkester.nu

 

 

Datasäkerhet

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan dig och hemsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till dessa systemen kan få tillgång till dessa.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen informationsöverföring på internet är 100% säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Sveriges Orkesterförbund delar inte med sig av personuppgifter till andra parter som företag eller andra organisationer. Undantag är information om föreningar till våra förtroendevalda i distrikten och relevant data för Musikant.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy.

Leverantörer och underleverantörer:
Sveriges Orkesterförbund kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här integritetspolicyn. Exempel som tryckeri för Musikant.

Myndigheter:
Sveriges Orkesterförbund kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad vi INTE kommer att göra med din data:
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Sveriges Orkesterförbund är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Sveriges Orkesterförbund att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Cookies

Vi använder cookies (egna cookies och tredjepartscookies) eller liknande för att samla annan information när du besöker vår hemsida, bland annat vilka delar av webbplatsen du besöker och vilka tjänster du utnyttjar där.

En cookie är en liten textfil som vi skapar och sparar i din dator. Endast vi kan få tillgång till denna filen. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när cookies skickas (i inställningarna till din webbläsare finns en vägledning om hur du gör). Om du avvisar cookies kan resultatet bli att du inte kommer in på vissa delar av sajten och att du inte erhåller personlig information.

Vi använder cookies för följande syften:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies är obligatoriska för att kunna använda funktioner på hemsidan, såsom att logga in. Dessa cookies sparar ingen personlig information.
 • Funktionsrelaterade cookies – dessa cookies medger att vi kan erbjuda tjänster på hemsidan, såsom kommentarer eller köp i någon av våra butiker. Till exempel kan de komma ihåg ditt namn och epost i kommentarer så att du inte behöver skriva in dem nästa gång du kommenterar.
 • Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda av webbplatsen och dess tjänster.

Du kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan du kontrollera tredjepartscookies genom en extern plattform som t.ex optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. Får mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Vi använder Googles tjänster för att mäta trafiken på vår webbplats. Google har sin egen integritetspolicy som du kan läsa mer om här. Om du inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök Google Analytics opt-out sida.

 

Om webbplatsens Facebok-flöde:

Webbplatsens Facebook-flöde speglar innehållet på vår Facebook-sida och sparas i en cache-fil på hemsidan under en timme, därefter raderas denna cache-fil. Ingen personlig information vare sig sparas av oss eller görs tillgänglig för oss. Att kommentera ett inlägg görs under det avtal du som användare har godkänt med Facebook.

När du kommenterar eller skriver på Facebook blir de personuppgifter som du delar synliga för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för de personuppgifter som du väljer att lämna i dessa fall. Om du skulle välja att ange ditt namn och e-postadress där är den informationen därefter offentlig. Tänk på detta innan du använder dessa funktioner.

Vill du att radera en kommentar på vår Facebook-sida är det upp dig att göra detta själv via din egen Facebook-inloggning. Sak samma gäller om du vill sluta att gilla och/eller följa vår Facebook-sida. SOF kan inte ta ansvar för inlägg och kommentarer som du skriver på vår Facebook-sida.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att få tillgång till din data.
  Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Du har rätt till rättelse.
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”).
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Sveriges Orkesterförbund som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Kontakta oss

Sveriges Orkesterförbund är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 822001-1590 och har sitt säte på Ågatan 12B i Sundbyberg, e-post info@orkester.nu.

Personuppgiftsansvarig på Sveriges Orkesterförbund är Förbundsdirektör Magnus Eriksson och personuppgiftsbiträde är personal på arcMember som svarar för förbundets medlemsregister.

Om du anser att vi inte har gjort tillräckligt kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost datainspektionen@datainspektionen.se.

Denna integritetspolicyn uppdaterades senast 2024-02-14.

Pin It on Pinterest

Share This