Open Stage And Mind

Sveriges Orkesterförbund driver sedan 2022 hälsoprojektet Open Stage & Mind för unga musiker, på väg mot yrkeslivet. Vi vill rusta musiker för ett hållbart yrkesliv genom att sprida kunskap inom mental och fysisk hälsa samt hörsel.

Open Stage & Mind erbjuder stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den konkurrenssituation som upplevs under tiden de etablerar sig på arbetsmarknaden.

Målet är att öka välmående och psykisk balans hos unga musiker samt att bidra till en hållbar ingång i yrkeslivet.

I projektet utvecklar vi, utifrån målgruppens behov och i samverkan med ett antal högre musikutbildningar och aktörer inom psykisk hälsa, fysiska och digitalt forum där målgruppen kan mötas för att diskutera och stötta varandra.

Ett metodmaterial för musikutbildningar och studenthälsan tas fram liksom metoder för ungas samverkan med orkestrar. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Vi som arbetar i OSAM är musiker, fysioterapeut, ergonom, mental coach, hälsopedagog och hörselexpert.

Open Stage & Mind samarbetsparter:

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
Lärare vid Kungliga Musikhögskolan Stockholm (KMH)
Lunnevads Folkhögskola
Musikkonservatoriet i Falun
SYMF
Bohuslän Big Band
Leg. psykolog Guro Pettersen
Teater Sláva
Artist- & Musikerhälsan
Kulturens
Rörelseretorik
Made By Linnea
Riksförbundet Hjärnkoll
Studenthälsan i Stockholm

https://www.bodyartmind.se/open-stage-mind

Pin It on Pinterest

Share This