Medaljer

Sveriges Orkesterförbund har ett brett utbud av medaljer och utmärkelser för såväl den nytillkomna som den mer erfarna musikanten eller ledaren.

REGELVERK FÖR MEDALJER

Grunderna för olika förtjänsttecken är att de skall vara ett sätt att uppmärksamma sina medlemmars insatser både för flitighet, ideellt arbete och fritidsmusikens främjande. Det finns förtjänsttecken i tio olika valörer.

Varje orkester, som är ansluten till Sveriges Orkesterförbund, har möjlighet att föreslå medlemmar som mottagare av Riksförbundets förtjänsttecken. Kansliet behandlar denna ansökan och handlägger ärendet. Vid själva handläggningen det är vi generösa när det gäller antal år. Vi ser det som positivt att musikerna spelat och har bara som grundkrav att orkestern skall ha tillhört förbundet under minst två år. Det innebär att du som musiker kan ha spelat i andra orkestrar och gjort detta i flera år men just i den orkester som ger utmärkelsen enbart de sista åren.

Allmänna regler

§ 1. Förbundet utdelar efter ansökan från styrelsen av orkestrar, anslutna till SOF, förtjänsttecken att bäras synligt.

§ 2. Förtjänsttecknet utdelas till musiker som regelbundet deltagit i orkesterns övningar och på ett förtjänstfullt och intresserat sätt företrätt dess intressen.

§ 3 . Förtjänsttecken ska hållas i ära och ständigt utgöra bevis på förtjänad utmärkelse och påminnelse om förpliktelser gentemot såväl riksförbundet som orkestern.

§ 4. Förevarande bestämmelser är avsedda att gälla i sin helhet för samtliga berörda orkestrar intill dess förbundsstyrelse annorlunda beslutar.

 

Förbundsmedalj
Förbundsmedaljerna är precis som det låter nämligen i medaljform. Liksom nålarna kan de sättas på uniform, kavaj eller frack. Till dessa kan du även ha ett släpspänne som då sätts på uniformen istället för själva medaljen. Med medaljerna ges även möjligheter att ge ”särskilt förtjänta personer” en medalj. Förbundsmedaljerna har SOF:s emblem på framsidan.

SILVER tilldelas den

a) som under minst 15 år aktivt verkat på ett föredömligt sätt som musiker samt tillhört Riksförbundet i minst två år.

b) enskild person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för amatörmusiken på sin ort eller i Riksförbundets verksamhet.

c) med medföljande hedersnål i silver.
Musikant sedan 10 år Musikant sedan 15 år
Musikant sedan 20 år

GULD tilldelas den

a) som under minst 25 år aktivt verkat på ett föredömligt sätt som musiker samt tillhört Riksförbundet i minst fem år.

b) som under minst 15 år deltagit i orkester och vid utdelningstiden varit musikalisk ledare i minst 10 år och som sådan i Riksförbundet ansluten orkester i minst fem år.

c) enskilda person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för amatörmusiken på sin ort eller i Riksförbundets verksamhet.
d) med medföljande hedersnål i guld.

Guldmedalj med Hans Maj:t Konungens bild
Den högsta utmärkelsen som förbundet har möjlighet att dela ut är GULDMEDALJ MED HANS MAJ:S KONUNGENS BILD

Kan tilldelas den

a) som under minst 35 år aktivt verkat på ett föredömligt sätt som musiker samt tillhört Riksförbundet i minst fem år.

b) som under minst 25 år deltagit i orkester och vid utdelningstiden varit musikalisk ledare i minst 15 år och som sådan i Riksförbundet ansluten orkester i minst fem år.

c) enskilda person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för amatörmusiken på sin ort eller i Riksförbundets verksamhet.

d) med medföljande diplom och hedersnål i guld.

e) För att kunna erhålla förtjänsttecknet skall personen ha fyllt 40 år.

För att underlätta för medlemmarna har vi även tagit fram olika paket där olika tillbehör för medaljerna ingår. Detta till bättre priser än vad de olika attiraljerna kostar styckevis.

Pin It on Pinterest

Share This