Tidningen Musikant

Sveriges Orkesterförbunds medlemstidning

Ledare Musikant 1 2017 feb

Den ideella sektorn flyttar fram positionerna!

Det var få konkreta förslag som kom på orkestersidan, från ”Kulturskoleutredningen”, trots att det nämndes särskilt om orkestrarnas bekymmer i utredningsdirektiven. Kan låta lite konstigt att ta upp denna tråd igen men faktum är att denna utrednings tankar kommer att prägla större delen av svensk kulturlivs rekrytering under lång tid.

Håkan Södergren (f d ishockeyspelare) som ibland är krönikör i Svenska Dagbladet skrev nyligen:

”En mer och mer tydlig tendens i dagens samhälle är dyrkan av egot. Om det så bara gäller selfies på sociala media eller i realityshower på TV av olika typer. Med det nutidsklimatet som grund är det kanske inte heller så konstigt att många starka lagidrotter som fotboll, ishockey och handboll numer möts av kritik för att inte ha tillräckligt bra och starka profiler i sina lag. Med bristen på framgångar hos våra stora lagsporter på den senaste tiden kommer också ifrågasättandet av gamla principer och värderingar som bygger på kollektivism och ”laget före jaget”. Den inställning som värderas så otroligt högt av alla de idrotternas tränare och förbundskaptener.”

Orkesterspel är i synnerhet en ”lagsport” d v s med en rad individer som måste samsas på ett demokratiskt sätt under en ledare för att nå ett gemensamt resultat oberoende av kön, ålder eller social status. Vi har det komplicerade läget att vi vill att musikerna skall utvecklas individuellt, som kräver lite ego, men samtidigt skolas att agera gemensamt i t e x orkesterspel. Två sidor av samma mynt för lärande. Är våra orkestrar, kulturskolor förberedda för dagens ungdomar och klarar vi av att få ihop ekvationen med ”ego” och ”samspel”?

Utredningen lägger stort fokus på ungdomars eget val och vikten av att erbjudas ett brett kulturutbud på varje kulturskola, oavsett geografiskt läge eller skolans storlek. Låter rimligt men det ideella kulturlivet finns inte med alls i erbjudandet eller som några som kan vara med och visa på vad ungdomarna kan utbilda sig till, alla skall ju inte bli yrkesmusiker. Ekonomiska morötter från statens sida är bra men riskerar att slå ut delar av musikutbildningen till förmån för andra konstarter, bra men våra orkestrar kan få det ännu svårare med att rekrytera musiker till våra orkestrar.

Samarbetet och tankarna om att ”tillsammans är vi starkare” fortsätter. De 26 riksorganisationerna håller samman och har begärt att kulturdepartementet skall genomlysa vårt område och dess villkor. Den breda kulturen är inte tillräckligt stark för att uppfattas som en viktig part och det kan vi inte skylla på någon annan, vi måste se till att bli relevanta på egna meriter. En samlad ”Rikskulturförbund” skulle vara en del i att bli relevant för politiken på nationell nivå.

Magnus Eriksson

Förbundsdirektör  Sveriges Orkesterförbund

Tidningen Musikant

Rapporterar om vad som hänt i musik- och orkestervärlden, inspirerar med intervjuer, ger tips genom annonser och artiklar samt informerar om kurser och orkestertillställningar.

Alla medlemmar får tidningen direkt hem i brevlådan fyra gånger om året!

Viktigt att medlemsorkestern talar om för Sveriges Orkesterförbund vilken adress alla medlemmar har så ingen blir utan tidning. Läs nedanför för mer information om tidningen och se hur du blir prenumerant.

Upplagan ligger på ca 11 000 ex med spridning till medlemmarna i Sveriges Orkesterförbund, musik- och kulturskolor samt institutioner och politiker.

Tipsa gärna tidningen:

Claes Björnberg, claes@ordforrad.se, 070–775 99 11
Magnus Eriksson, magnus@orkester.nu

Kontakta tidningen

Annonsbokning
Marie Olausson, MO Marketing, Parkgatan 13 B, 941 37 Piteå, info@marieolausson.se, 0911–21 10 09, 070–320 78 83

Redaktör
Claes Björnberg, Björnbergs Ordförråd AB, Skolgatan 4 A, 903 22 UMEÅ, claes@ordforrad.se, 070–775 99 11

Grafisk form
Anna Olausson, anna@annatherese.eu

Adress
Sveriges Orkesterförbund, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

Prenumerationer
Prenumeration kostar 150 kr för fyra nummer, bli medlem och då ingår Musikant i medlemskapet. Tala med kansliet i Solna på 08–470 24 42 eller e-posta orkester@areldata.se

Adressändringar görs till orkester@areldata.se

Medlemsorkestrar har rabatt på annonserna. Musikant är momsbefriad, moms debiteras alltså inte.

Ansvarig utgivare:
Förbundsdirektör Magnus Eriksson, magnus@orkester.nu

Utgivningsplan 2017

  • Nr 1/17 fredag 3 februari
  • Nr 2/17 fredag 12 maj
  • Nr 3/17 fredag 1 september
  • Nr 4/17 fredag 17 november

Prislista, materialdag m.m (Annonsernas mått avser bredd x höjd): Musikant Annonsprislista 2017

Pin It on Pinterest