Tidningen Musikant

Sveriges Orkesterförbunds medlemstidning

Tidningen Musikant

Rapporterar om vad som hänt i musik- och orkestervärlden, inspirerar med intervjuer, ger tips genom annonser och artiklar samt informerar om kurser och orkestertillställningar.

Alla medlemmar får tidningen direkt hem i brevlådan fyra gånger om året!

Viktigt att medlemsorkestern talar om för Sveriges Orkesterförbund vilken adress alla medlemmar har så ingen blir utan tidning. Läs nedanför för mer information om tidningen och se hur du blir prenumerant.

Upplagan ligger på ca 11 000 ex med spridning till medlemmarna i Sveriges Orkesterförbund, musik- och kulturskolor samt institutioner och politiker.

Tipsa gärna tidningen:

Claes Björnberg, claes@ordforrad.se, 070–775 99 11
Magnus Eriksson, magnus@orkester.nu

Kontakta tidningen

Annonsbokning
Marie Olausson, MO Marketing, Parkgatan 13 B, 941 37 Piteå, info@marieolausson.se, 0911–21 10 09, 070–320 78 83

Redaktör
Claes Björnberg, Björnbergs Ordförråd AB, Skolgatan 4 A, 903 22 UMEÅ, claes@ordforrad.se, 070–775 99 11

Grafisk form
Anna Olausson, anna@annatherese.eu

Adress
Sveriges Orkesterförbund, Box 1148, 171 23 SOLNA, Besöksadress Ågatan 12 B, Sundbyberg

Prenumerationer
Prenumeration kostar 150 kr för fyra nummer, bli medlem och då ingår Musikant i medlemskapet. Läs mer HÄR

Adressändringar görs till info@orkester.nu

Medlemsorkestrar har rabatt på annonserna. Musikant är momsbefriad, moms debiteras alltså inte.

Ansvarig utgivare:
Förbundsdirektör Magnus Eriksson, magnus@orkester.nu

Utgivningsplan 2024

  • Nr 1/23 fredag 2 februari
  • Nr 2/23 fredag 10 maj
  • Nr 3/23 fredag 6 september
  • Nr 4/23 fredag 15 november

Prislista, materialdag m.m (Annonsernas mått avser bredd x höjd), ladda ner här: Annonsprislista MU 2024

Ledare Musikant 1 2020 jan

Vad vore Sverige utan våra ideella eldsjälar!

Jag har njutit av småkronorna spela ishockey, handbollslandslaget tävla och skidåkare av alla slag fara på utför som framåt i spåren. Både Sveriges Radio, Sveriges Television och delvis de kommersiella kanalerna, är duktiga på att framhålla de små klubbarnas namn som fostrat våra idrottsmän och kvinnor, de vet hur viktigt det är att Pajala, Piteå, Lund, Mörrum, Växjö, Linköping eller Göteborg får förutsättningar att utbilda de ungdomar och ideella som driver största delen av idrottsrörelsen. Många gånger är det små klubbar med duktiga ledare i landsbygden. Vad vore Sverige utan dessa ideella eldsjälar!

Musiklivet sägs vara blomstrande, en viktig del av Sveriges export, något som ger eko i hela världen med Shellback (Johan Schuster) från Karlshamn, Max Martin Stockholm, Magnus Lindgren Västerås, Martin Fröst Karlstad som spelat i våra ideella orkestrar.

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand, representanter från Kulturskolerådet, Svenska Musikerförbundet, chefer för olika institutioner, Sveriges Yrkesmusikerförbund, många artister står upp mot alla nedskärningar som nu annonseras och genomförs på musik-/ kulturskolorna. Parallellen med idrotten är glasklar, en mängd mindre skolor och ideella föreningar/ orkestrar har fostrat så många musiker, dirigenter, kompositörer och artister som nu ger Sverige eko runt om i världen. Denna bas skärs nu ner och effekterna kommer att märkas i så många led. Musiklärare avskedas och många av våra ideella orkestrar får minskade anslag. Vad vore Sverige utan dessa ideella eldsjälar!

 

I skrivande stund är det återigen kris för en av våra få professionella blåsorkestrar, Göteborg Wind Orchestra, kommunen ser inte värdet! På andra områden talar vi om vikten av föredömen med hög kvalité som självklart gäller på musikområdet. Göteborgs Operaorkester, Göteborgs Symfoniorkester är lika viktiga föredömen som GWO i Göteborg kommun. Jag vill gärna tro att kommunpolitikerna ser detta och att det hittas en lösning under våren 2020.

Trots många bekymmer har Sveriges Orkesterförbund får nya medlemsorkestrar även i december och nu i januari, välkomna och vi har plats för många fler orkestrar i vårt förbund. Förbundet kommer att medverka på ”Folk och kultur” i Eskilstuna i februari, Riksting i mars, inbjuda till orkesterbranchforum i mars och sedan har vi alla distriktens olika årsmöten. Många är även årsmötena i de nätverk vi ingår i samt att Sveriges Orkesterförbund inbjuder till ”distriktsordförandekonferens” i Järfälla den 25-26 april. Där hoppas vi att planer, möjligheter stakas ut för förbundets fortsatta arbete under detta nya år 2020. Våra representanter som finns i föreningar, distrikt, representanter i samarbetsorganisationer som ger orkestrarna företrädare. Vad vore Sverige utan dessa ideella eldsjälar!

Min tro är att detta decennium kommer att erbjuda utmaningar men att vi hittar kreativa lösningar. De ideella kan inte göra allt inom utbildning, fostran, ge kvalitativa konserter i hela landet men fortsätter att liksom på idrottsområdet göra rätt mycket. Vad vore Sverige utan dessa ideella eldsjälar!

Magnus Eriksson

Förbundsdirektör Sveriges Orkesterförbund

Pin It on Pinterest

Share This