Tidningen Musikant

Sveriges Orkesterförbunds medlemstidning

Tidningen Musikant

Rapporterar om vad som hänt i musik- och orkestervärlden, inspirerar med intervjuer, ger tips genom annonser och artiklar samt informerar om kurser och orkestertillställningar.

Alla medlemmar får tidningen direkt hem i brevlådan fyra gånger om året!

Viktigt att medlemsorkestern talar om för Sveriges Orkesterförbund vilken adress alla medlemmar har så ingen blir utan tidning. Läs nedanför för mer information om tidningen och se hur du blir prenumerant.

Upplagan ligger på ca 11 000 ex med spridning till medlemmarna i Sveriges Orkesterförbund, musik- och kulturskolor samt institutioner och politiker.

Tipsa gärna tidningen:

Claes Björnberg, claes@ordforrad.se, 070–775 99 11
Magnus Eriksson, magnus@orkester.nu

Kontakta tidningen

Annonsbokning
Marie Olausson, MO Marketing, Parkgatan 13 B, 941 37 Piteå, info@marieolausson.se, 0911–21 10 09, 070–320 78 83

Redaktör
Claes Björnberg, Björnbergs Ordförråd AB, Skolgatan 4 A, 903 22 UMEÅ, claes@ordforrad.se, 070–775 99 11

Grafisk form
Anna Olausson, anna@annatherese.eu

Adress
Sveriges Orkesterförbund, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

Prenumerationer
Prenumeration kostar 150 kr för fyra nummer, bli medlem och då ingår Musikant i medlemskapet. Tala med kansliet i Solna på 08–470 24 42 eller e-posta orkester@areldata.se

Adressändringar görs till orkester@areldata.se

Medlemsorkestrar har rabatt på annonserna. Musikant är momsbefriad, moms debiteras alltså inte.

Ansvarig utgivare:
Förbundsdirektör Magnus Eriksson, magnus@orkester.nu

Utgivningsplan 2019

  • Nr 1/19 fredag 8 februari
  • Nr 2/19 fredag 17 maj
  • Nr 3/19 fredag 6 september
  • Nr 4/19 fredag 22 november

Prislista, materialdag m.m (Annonsernas mått avser bredd x höjd): Musikant Annonsprislista 2019

Ledare Musikant 4 2017 nov

Aktiviteter skall löna sig!

Sveriges Orkesterförbund arbetar för att skapa bättre förutsättningar orkestermedlemmarna. En del handlar om att ändra attityder, skapa samarbeten mellan det offentliga och det ideella, ge underlag med fakta till beslutsfattare. Arbetet inriktar sig även med att försöka skapa bättre ekonomiska förutsättningar för föreningar.

En inriktning, för att skapa godare förutsättningar, är genom vårt studieförbund Kulturens Bildningsverksamhet. Under oktober reste representanter från de 17 riksorganisationerna till Berlin för att gemensamt tala om kommande satsningar och arbetssätt. Vi kommer att satsa på en utbildning om både medlemsmöjligheter i förbundet som med Kulturens. Desto fler medlemmar som tar del av att få bättre ekonomi eller få bort kostnader, desto mera stärks sektorn.

Ett studieförbund ger orkestern chansen att redovisa verksamhet med repertoar, scengrupp, resegrupp och annat ideellt arbete som sällan redovisas. Under november startas ett projekt med att starta en rundringning om dessa frågor så ni kan informeras om att det inte är så krångligt som många tror. Ger intäktsmöjligheter för att täcka en del av kostnaderna.

Ytterligare en inriktning på arbetet med att skapa långsiktiga bättre förutsättningar, är skapande av ett ”Rikskulturförbund”. Den breda arbetsgruppen (11 org.) har närmat sig varandra och föreslår finansiering av en förstudie som skulle ge oss och politikerna grunden att seriöst tala om strukturerna. Hur ser dagens bidragssystem ut, vilka hinder finns, strukturella brister, statistik, brist på kunskapscenter och förslag på hur saker och ting kan förändras till det bättre. Ett Rikskulturförbund skulle driva på arbetet med bidrag, utveckling, juridik, rekrytering och lobba för mer resurser till kulturområdet. De 27 riksorganisationerna har mycket att vinna på större strukturer, samordning och Sveriges Orkesterförbund driver på utvecklingen.

Sveriges Orkesterförbund fortsätter att samla representanter från alla delar av orkestervärlden i Sverige. Kulturskoleutredningen satte fart på diskussionerna om orkesterverksamhet på alla kulturskolor, detta var bra. Branschrådet kommer att samarbeta med Rikstinget (ordnas av Berwaldhallen), Kungliga Musikaliska Akademin, högskola, Kulturskolerådet, professionella orkestrar och Sveriges Orkesterförbund. Vi har träffats förut men nu arbetar vi för flera träffar varav en större på våren 2018.

Vi förbereder en dirigentutbildning i samarbete med Svenska Dirigentförening, motverka bristen och utveckla våra ledare.

Det var en glädje att Sveriges Orkesterförbunds ansökan beviljades att kunna ge f d förbundsordf Jörgen Flink Kungl. Patriotiska Sällskapets Guldmedalj för lång tids engagemang in orkesterverksamhet inom förbundet.

Walter Brolund                                                            Magnus Eriksson

Förbundsordförande Sveriges Orkesterförbund          Förbundsdirektör Sveriges Orkesterförbund

Pin It on Pinterest

Share This