Sydöstra Distriktet

Aktuellt

INBJUDAN TILL UNGDOMAR I SOF-ORKESTRAR

I distrikt Sydöst arrangerar RUM i Kalmar län en återkommande träff under namnet Länsungdomsblåsorkester LUBO. Elever i de kommunala musik- och kulturskolorna samlas vid 4 tillfällen under läsåret och musicerar tillsammans med musiklärare och äldre amatörmusiker från orkestrar i Kalmar län under ledning av Nils-Gunnar Burlin.

Orkestern delas in i 3 grupper där grupp 1 består till stora delar av elever som började spela ett instrument i höstas. I grupp 2 har eleverna spelat några år och repertoaren är lite svårare. I grupp 3 har vi höjt ribban ytterligare och nivån ligger i svårighetsgraden där många amatörorkestrar befinner sig.

SOF sydöstra distriktet inbjuder medlemmar att delta i en fantastisk helg fylld av musik och trevligt umgänge att delta i repetition i Nybro den 25 och 26 januari.

Tider:
Nivå 1: Lördag 9:00-11:30
Nivå 2: Fredag 17:30-20:30  (fika 19:00-19:20), lördag 9:00-14:00 (lunch 12:00)
Nivå 3: Fredag 17:30-21:00, lördag 11:00-16:00 (fika 14:00)

Det är kort om tid och en anmälan behöver vara inne senast 17 december.

För ytterligare frågor kontakta
Maria Shaik, projektledare LUBO
070-22 50 652 – lubo.blasorkester@gmail.com

Peder Svensson
Ordf. SOF sydöstra distriktet.

Kurs för brass, slagverk och stråk / 2018 3-4 februari

Sveriges Orkesterförbund sydöstra inbjuder till kurser för brass, stråk och slagverk i Ronneby den 3-4 februari 2018.

Se mera information

Kontakta oss

Kontaktperson
Peder Svensson
peder.svensson@telia.com

Styrelsen består av:
Peder Svensson, ordf
Lars-Göte Löfdahl, vice ordf
Hanna Borrie Svensson, kassör
Jacob Sköld Blomfeldt, ledamot
Bengt Lundmark, ledamot

Pin It on Pinterest

Share This