Dalarna

Aktuellt

Kontakta oss gärna för att få reda på vad som är aktuellt i distriktet!

2017-09-25: Hölls ett möte om samarbete med Musik i Dalarna den 23 september. Det kom hela 15 personer från SOF Dalarna och träffade länsmusikchef Karin Holdar. Ett bra möte som vi ser som som ett steg för långsiktigt samarbete mellan Musik i Dalarna och våra orkestrar.

Ämnen och förslag som var uppe i diskussionen, som leddes av Magnus Eriksson (SOF), var utbildning, marknadsföring, samarbete kring ungdomar, tävlingar, konsertserier och allmänt hur vi kan hjälpa varandra.Väldigt inspirerande att så många av Dalarnas orkestrar fanns på plats och Karin Holdar hade ett öppet sinne för framtida samarbeten.

Med vänlig hälsning
Magnus Eriksson, förbundsdirektör

Distriktsårsmötesprotokoll Dalarna SOF 20170323

Kontakta oss

Kontaktperson
Katarina Hult
katarina.hult@ltdalarna.se