Mångfaldsarbete inom Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Orkesterförbund värnar om mångfald och öppenhet i musiklivet.

Oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktion, erfarenhet, livsstil, utbildning eller familjesituation vill vi att du ska ha samma möjligheter att verka och utvecklas inom våra verksamheter.

Inom vårt mångfaldsarbete sätter vi särskilt fokus på:

  • Att värna ungdomars möjligheter att delta och komma till tals inom våra verksamheter. Läs mer >>
  • Att synliggöra och underlätta för kvinnliga dirigenter och kompositörer att verka i orkesterlivet. Läs mer >>
  • Att erbjuda vägar för nyanlända att delta i orkesterverksamhet. Läs mer >>
  • Att möjliggöra fortsatt orkesterspel för personer som drabbats av olika typer av hörselskador, samt att förebygga att fler drabbas. Läs mer >>
  • Att erbjuda stöd, råd och utbildning för medlemsföreningar som önskar utveckla sitt mångfaldsarbete. Det kan gälla alltifrån frågor om tillgänglighet i konsertsal och på hemsida, till att utbilda i hur man kan boka jämställt eller öka mångfalden i sin förening/styrelse. Läs mer >>

Läs mer om:

  • SOF:s syn på mångfald HÄR
  • Mångfald och antidiskriminering HÄR

Pin It on Pinterest

Share This