Skånedistriktet

Aktuellt

ÅRSMÖTE 2019
Årsmöte i SOF Skåne äger rum i Malmö den 23 mars 2019 kl. 12.00
Kallelse har sänts ut till berörda orkestrar. För frågor och anmälan, kontakta sofia@orkester.nu
Välkomna!

Sök bidrag

Ska ni anordna en kurs av något slag i distriktet, kan vi inbjuda andra till kursen? Nu kan ni söka bidrag från Sveriges Orkesterförbund.
Bidrag för anordnande av kursverksamhet, sista anmälningsdag 15 april/15 november

Kontakt

Ordförande vakant (från sep 2017)

Övriga styrelseledamöter och suppleanter

Marit Bergman

Claes Nilsson

Suppleanter

Lina Rufelt

Andreas Wetterlund

Distriktsårsmötesprotokoll Skåne 2017-03-12

Protokoll 2017-05-27 SOF Skåne