Skånedistriktet

Aktuellt

SOF Skånedistriktet, oktober 15 oktober 2017

Minnesanteckningar från  medlemsmöte – Sveriges Orkesterförbund Skåne

Medlemmarna i Sveriges Orkesterförbund Skåne kallades till medlemsmöte söndagen den 15 oktober kl. 14.00 enl nedanstående agenda.

Har du frågor kan du skicka dem till:

Sänd ett enkelt mail till claes.nilsson@mail.se eller ett SMS till 070-766 1791

Med orkesterhälsningar från SOF Skånestyrelse

genom

Claes Nilsson

(funktionär)

Distrikts-Medlemsmötesprotokoll 2017-10-15

Sök bidrag

Ska ni anordna en kurs av något slag i distriktet, kan vi inbjuda andra till kursen? Nu kan ni söka bidrag från Sveriges Orkesterförbund.
Bidrag för anordnande av kursverksamhet, sista anmälningsdag 15 april/15 november

Kontakt

Ordförande vakant (från sep 2017)

Övriga styrelseledamöter och suppleanter

Marit Bergman

Claes Nilsson

Suppleanter

Lina Rufelt

Andreas Wetterlund

Distriktsårsmötesprotokoll Skåne 2017-03-12

Protokoll 2017-05-27 SOF Skåne