Skånedistriktet

Aktuellt

SOF Skånedistriktet, oktober 15 oktober 2017

Kallelse till medlemsmöte – Sveriges Orkesterförbund Skåne

Medlemmarna i Sveriges Orkesterförbund Skåne kallas till medlemsmöte söndagen den 15 oktober kl. 14.00 enl nedanstående agenda.

Plats: Ystadvägen 17, Malmö i lokaler tillhöriga Kulturens Bildningsförbund.

Agenda

Del 1 – Medlemsmöte med nedanstående ärenden (beräknad tidsåtgång max 1 timme)

 1. Mötesformalia
  • Mötets öppnande
  • Ombudsupprop med kontroll av rösträtt
  • Godkännande av kallelse
  • Val av mötesfunktionärer
 2. Bordlagd ärende ang ansvarsfrihet för föregående distriktsstyrelse (bokslutstablå och revisionsberättelse bifogas).
 3. Verksamhetsplan för SOF Skåne
  • Presentation av pågående enkät till medlemsensemblerna.
  • Verksamhetsplan för SOF Skåne
 4. Avsägelser från styrelseuppdrag
  • Ordföranden Helena Gisslén Rondin har avsagt sig uppdraget som ordförande
 5. Kompletteringsval
  • Valberedning pågår
 6. Ev övriga frågor
 7. Avslutning

 

Del 2 – Presentation av förbundets projekt Med Öra för Orkester

Projektledaren Andreas Forsman presenterar/redogör för förbundets projekt ”Med Öra för Orkester” – ett treårigt projekt som syftar till att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador inom ideell orkesterverksamhet.

SOF vill på bred front arbeta förebyggande för att förhindra att fler råkar ut för hörselskador i samband med musikutövande.

Mot bakgrund av detta har Med Öra för Orkester bl.a. utvecklat en innovativ app för lättförståelig ljudmätning – Ear Guardian – med vilken du enkelt mäter risknivå, hur stor ljuddos du förbrukat, rekommenderad maxtid att vistas i uppmätt ljudstyrka, samt decibelnivåer.

Ear Guardian kan laddas ner kostnadsfritt.

Missa inte detta tillfälle att ta del av en för oss alla angelägen fråga!

För din kännedom bifogas i bilagor reportage  i Tidningen Musikant kring projektet, samt information på förbundets hemsida – www.orkester.nu

För att kunna beräkna behovet av kaffe/fikabröd så vill vi att du anmäler ditt och dina orkesterkollegers deltagande i medlemsmötet senast den 10 oktober.

Sänd ett enkelt mail till claes.nilsson@mail.se eller ett SMS till 070-766 1791 (alternativt ring och berätta att du kommer).

Med orkesterhälsningar från SOF Skånestyrelse

genom

Claes Nilsson

(funktionär)

Sök bidrag

Ska ni anordna en kurs av något slag i distriktet, kan vi inbjuda andra till kursen? Nu kan ni söka bidrag från Sveriges Orkesterförbund.
Bidrag för anordnande av kursverksamhet, sista anmälningsdag 15 april/15 november

Kontakt

Ordförande vakant (från sep 2017)

Övriga styrelseledamöter och suppleanter

Marit Bergman

Anna-Lena Laurin

Claes Nilsson

Suppleanter

Lina Rufelt

Andreas Wetterlund

Distriktsårsmötesprotokoll Skåne 2017-03-12

Protokoll 2017-05-27 SOF Skåne

Pin It on Pinterest