Västmanland

Aktuellt

Vid årsmötet den 11 mars 2020 beslutades att kalla till telefonmöte under kommande höst i syfte att planera en orkesterträff våren 2021.

Kontakta oss

Kontakt för Västmanland
Stefan Karlsson
stefanklarinett@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This