Om Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Orkesterförbund (Association of Swedish Orchestras) har en historia från 1928 med två grundarorganisationer som gick samman. Sveriges Orkesterförbund har idag ca 290 medlemsorkestrar med 9.000 musiker inom blås-, kammar- och symfoniorkester, samt storband, sextetter och flera andra instrumentalensembler. Det går även att vara med i Sveriges Orkesterförbund  som enskild medlem.

Verksamhetsidé: ”Sveriges Orkesterförbund skall vara det ledande förbundet för att företräda, bevara och utveckla alla orkesterformer i Sverige.” Sveriges Orkesterförbund har skapat och deltar i flera olika samarbeten med andra förbund. Gemensamt driver vi fritidssektorns krav för att få en bättre verksamhet i våra föreningar.

Sveriges Orkesterförbund verkar genom:

  • politisk påverkan
  • massmedial påverkan
  • fortbildning/ utbildning
  • projekt
  • festivaler/ tävlingar
  • samverkan

Sveriges Orkesterförbund bevakar och arbetar för våra orkestrars möjligheter att framföra konserter, rekrytera nya musiker och få stöd till sin verksamhet. Medlemsorkestrarna spelar ca 2.500 konserter per år med omkring 560 000 i publiken. Genom en förmånlig instrumentförsäkring, olika bidrag, noter m m försöker vi skapa fördelar för medlemsorkestrarna. Förbundets tidning, Musikant, kommer till medlemmarna direkt hem i brevlådan fyra ggr/år.

Sveriges Orkesterförbund arbetar med att påverka den nationella kulturpolitiken bl.a. genom att informera och påverka våra rikspolitiker för att förbättra medlemmarnas villkor.

Förbundet förmedlar ca 1,2 milj. kr i musikstimulerande från staten till våra medlemmar som i sin tur köper frilanstjänster för ca 71 miljoner årligen.

Sveriges Orkesterförbund är organiserat i 13 distrikt med egna styrelser (medlemmarna har valt att bilda nätverk på några håll) och egna verksamheter.

Förbundets dagliga arbete leds av förbundsdirektör Magnus Eriksson med placering i Sundbyberg.

Medlemsregister köps av företaget arcMember (från 2024) och tidningen Musikant produceras i Umeå och Italien.

Förbundsstyrelsen leds av förbundsordförande Walter Brolund.

Välkomna som medlemsorkester eller enskild medlem i Sveriges Orkesterförbund!

Magnus Eriksson
Förbundsdirektör

magnus@orkester.nu
tel 070-666 10 44

Verksamhetsplan 2021-2022

Sveriges Orkesterförbund kommer att arbeta inom följande områden:

FESTIVALER OCH TÄVLINGAR för olika åldrar och orkestertyper erbjuds medlemmarna i syfte att ge mål, nätverk och nöje.

UTBILDNING, FORTBILDNING OCH ORKESTERLÄGER kan erbjudas för inspiration, skapandet av sociala kontakter, utbildning och förkovran för enskilda såväl som för orkester.Särskilda utbildningar, föreläsningar, workshops erbjuds inom ”Med Öra för Orkester” (Hörsel m m) och ”Body – Art – Mind” (Kroppen, skapande och psyket).

MÖTEN OCH KONFERENSER med deltagande, skapande och informationsutbyte med nätverk, andra organisationer, institutioner m fl. för att främja orkestrarnas möjligheter.

SVENSKA SAMARBETEN skall vara ramen för förbundet att driva för förbundet viktiga frågor gentemot anslagsbeviljande myndigheter, politiska partier på olika nivåer och riksorganisationer inom Sverige.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN skall vara ramen för förbundet att driva för förbundet viktiga frågor gentemot anslagsbeviljande myndigheter, politiska partier på olika nivåer och riksorganisationer på främst det nordiska planet.

INFORMATION skall ges till medlemmar, blivande medlemmar, politiska organ, institutioner, samarbetspartners om förbundets verksamhet och ståndpunkter i för förbundet viktiga frågor samt pågående och planerade projekt. Förbundet har ett särskilt fokus och ansvar att sprida kunskap inom Allmänna Arvfondsprojekt (egna genomförda).

SERVICE TILL MEDLEMMARNA erbjuds genom kansli och tjänstemän angående försäljning, rådgivning och stöd i olika frågor.

MEDLEMSFÖRMÅNER erbjuds genom hemsida, kansli och tjänstemän angående försäljning, rådgivning och stöd i olika frågor

 

Övriga planer

Mångfalds- och jämställdhetsplan

Sveriges Orkesterförbund har vid förbundsmötet 2015 antagit en mångfalds- och jämställdhetsplan som finns för nedladdning här:

Mang_jams_kultur

 

Miljöplan

Sveriges Orkesterförbund har vid förbundsmötet 2015 antagit en miljöplan som finns här för nedladdning:

Milj_plan_2015 bes

Organisation

Sveriges Orkesterförbund är en rikstäckande organisation med ett stort antal verksamma distrikt fördelade över landet. Varje distrikt har en egen styrelse och egna verksamheter.

På central nivå har förbundet en ny organisation från 2024 med ett servicecenter med personal som leds av förbundsdirektören.

Sveriges Orkesterförbund är en av de grundande organisationerna av studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som avslutade sin verksamhet 2024.

Stadgar

Sveriges Orkesterförbunds stadgar som senast reviderades på förbundsmöte 2015.

2013 SOF stadgar

 

 

Historia

Sveriges Orkesterförbund har sin historia sedan 1928 och var från början två grundorganisationer.

Idag är ca 280 orkestrar medlemmar och ca 9 000 musiker inom allt från blåsinstrument till stråkinstrument, och stora symfoniorkestrar till små brassensembler.

1978 bildade då RSAO, ungdomsorganisationen Riksförbundet Unga Musikanter (RUM).

De två riksförbunden Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund (SOR) och Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar (RSAO) konstaterade 1999 att de skulle bli starkare med ett samgående och så skedde.

Det nya förbundet fick namnet Sveriges Orkesterförbund. Förbundsdirektören, Magnus Eriksson, var placerad på Nybrokajen, flyttade 2011 till Linnegatan i Stockholm, sedan Sundbyberg men kommer att flytta till Huddinge under våren 2024.

Pin It on Pinterest

Share This