Östergötland

Aktuellt

MÖTE OM CORONASITUATIONEN

På årsmötet i mars 2020 tog vi beslut att kalla till ett videomöte, i syfte att utbyta erfarenheter kring coronavirusets följdverkningar för orkestrarna i Östergötland. Stefan Holmberg leder mötet och representant från SOF-kansliet finns på plats och redovisar läget för orkesterlivet på ett nationellt plan. Det finns också tid avsatt för gemensam problemlösning kring frågor kopplat till coronaläget.
 
TID: Onsdagen den 29 april kl. 19.00
PLATS: Konferensverktyget Zoom. Du behöver inte ladda ner något program till din dator, utan ansluter till mötet genom att följa denna länk: https://us04web.zoom.us/j/192236638
(Tips: Tryck OK då du får frågan om att ge Zoom tillgång till din mikrofon och kamera. Ange vid behov mötes-id 192 236 638)
 
Anmäl deltagande till sofia@orkester.nu senast den 22 april, så att vi vet hur många som förväntas logga in i konferensen.
 
Varmt välkomna!

Kontakta oss

Kontakt
info@orkester.nu

Pin It on Pinterest

Share This