Nu gör vi ett försök att få i gång distriktsverksamhet i Skåne

Pandemiåren slog ut vår verksamhet på distriktsnivå i Skåne. Bortsett från restriktionerna så lämnade delar av dåvarande styrelsen sina uppdrag. Efter diskussioner med förbundsdirektören Magnus Eriksson gör vi nu ett nytt försök att få i gång verksamhet i distriktet.

Förbundet har nyligen tvingats skifta sitt medlemsregistersystem, vilket innebär att vi också gärna vill aktualisera/uppdatera våra kontaktuppgifter till distriktets ensembler. Vidare vill vi med bifogade enkät undersöka vad vi kan göra för er runt om i Skåne, och även ta reda på vad ni har för kunskaper och idéer att bidraga med för att bygga en stark musikverksamhet i Skåne.

Finns det personer inom våra medlemsorkestrar som är intresserade av att deltaga i styrelsearbetet på distriktsnivå, så är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss.
Se kontaktuppgift nedan.

I distriktets tidigare verksamhetsplaner har ett flertal aktiviteter diskuterat, vilka vi preciserar närmare i bifogade enkät, och gärna ser att ni besvarar och returnerar till oss.

Svara på enkäten senast 28 februari. Det går också att lämna dina förslag i ett enkelt mail, men skriv då tydlig avsändare och vilken medlemsorkester som avses.

Sammanställning av uppgifterna påbörjas omgående efter den 28 februari och planeras att redovisas vid ett planerat distriktsårsmöte under april månad.

Har du frågor kring enkäten eller andra synpunkter som kan medverka till att utveckla våra verksamheter, så står vi till förfogande. Kontaktuppgift finns nedan.

LÄNK TILL ENKÄTEN: KLICKA HÄR

Med orkesterhälsningar från den kvarvarande styrelsen

gm Claes Nilsson
valberedare och adm. funktionär

Kontaktuppgifter
Claes Nilsson, tel. 070-766 17 91d, e-post claes.nilsson@mail.se

Pin It on Pinterest