Kurser och evenemang

REGIONAL ARRANGÖRSTRÄFF – ÖSTERSUND

Bästa musikarrangör. Välkomna till Regional Arrangörsträff 30 september till 1 oktober i Östersund, lunch till lunch. Träffen arrangeras av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan). Medvärdar är Estrad Norr och de Regionala musikinstitutionerna Norrbottensmusiken,...

läs mer

kulturens_logo_svart

Kulturens Bildningsverksamhet – Vårt eget studieförbund!

Kulturens Bildningsverksamhet, eller ”Kulturens” som det kallas i vardagstal, är ett studieförbund som vill stärka den ideella kulturens roll i Sverige. Sveriges Orkesterförbund är en av grundarna och vi har genom åren haft ett stort engagemang i Kulturens uppbyggnad och utveckling. Din ensemble kan samarbeta med Kulturens kring folkbildning såsom orkesterkurser och konserter! Det finns också särskilda riktade medel att söka hos Kulturens regioner.

Mer info finns på kulturens.se.

 

Informera om tillgänglighet

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.

Information om tillgängligheten kan till exempel beröra:

  • Parkeringsplatser som är tillgängliga och finns i närheten av verksamheten
  • Ljudslinga eller hörhjälpmedel
  • Syntolkning, texttolkning
  • Teckentolkning, teckenspråkigt utbud
  • Den fysiska tillgängligheten (vad finns, respektive saknas)
  • Starka dofter, starkt blinkande ljus etcetera
  • Kontaktperson om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet
  • Datum när informationen lades ut

Läs mer om tillgänglighet vid SOF:s publika arrangemang 

 Läs mer om tillgänglighet på Kulturrådets hemsida

Pin It on Pinterest

Share This