Kurser och evenemang

Orkesterträff 19-20 januari 2018

Orkesterträff 2018, 19-20 januari Blåsare och slagverkare! Det är återigen dags att hälsa välkommen till två dagars intensivt musicerande. Många musikanter, bra musik och kvalificerad ledning! Orkesterträffen är ordnad som en kurs för inspiration och...

läs mer

Arrangörsutbildning 18-19 november Västerås

CHECK! SEMINARIER, MÖTESPLATS OCH INSPIRATION FÖR MUSIKARRANGÖRER - UNGA SOM IDEELLA Välkommen till två kreativa och innehållsrika dagar i Västerås den 18-19 november. Vi har en övre gräns om hur många vi kan ta emot samt hur många vi kan subventionera....

läs mer

Stråkorkesterkurs med Finn Rosengren, 28-29 oktober 2017

Välkommen till STRÅKORKESTERKURS med Finn Rosengren och instruktörer 28-29 oktober 2017, Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke Kursprogram Lördag 12.00 Samling med fika i Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 12.30 Orkesterspel med Finn 14.00 Fruktpaus 14.30 Orkesterspel...

läs mer

Dirigentkurs med Jerker Johansson, 10-11 nov 2017

DIRIGENTKURS med Jerker Johansson, 10-11 november 2017 i Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke! SOF Västra Götalandsdistriktet inbjuder till en ny kurs för dirigenter!   Program: Fredag 18.00- 21.00 Jerker Johansson introducerar kursen, repetitionsmetodik, slagteknik, fika...

läs mer

Svensk Blåsmusikfestival

Svensk Blåsmusikfestival 15-17 september 2017 är det återigen Svensk Blåsmusikfestival i Linköping  Festivalen vänder sig till alla som vill uppleva blåsmusik av hög klass. Det finns något för alla smaker. Programmet innehåller en rad höjdpunkter såsom konserter och...

läs mer

kulturens_logo_svart

Kulturens Bildningsverksamhet – Vårt eget studieförbund!

Kulturens Bildningsverksamhet, eller “Kulturens” som det kallas i vardagstal, är ett nybildat studieförbund som vill stärka den ideella kulturens roll i Sverige. Sveriges Orkesterförbund är en av grundarna och SOF:s förbundsdirektör Magnus Eriksson är ordförande i Kulturens. Din ensemble kan få kostnadsbidrag från Kulturens för bl. a. repetitionsarbete, konserter och gruppaktiviteter! Det finns också särskilda riktade medel att söka hos Kulturens regioner.

Mer info finns på nedanför på denna sidan och på kulturens.se.

 

Informera om tillgänglighet

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.

Information om tillgängligheten kan till exempel beröra:

  • Parkeringsplatser som är tillgängliga och finns i närheten av verksamheten
  • Ljudslinga eller hörhjälpmedel
  • Syntolkning, texttolkning
  • Teckentolkning, teckenspråkigt utbud
  • Den fysiska tillgängligheten (vad finns, respektive saknas)
  • Starka dofter, starkt blinkande ljus etcetera
  • Kontaktperson om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet
  • Datum när informationen lades ut

 Läs mer på Kulturrådets hemsida

Kom igång med Kulturens Bildningsverksamhet

1. Gå igenom verksamheten

Lista all verksamhet som ni bedriver för närvarande och all verksamhet ni planerar att göra framöver. Ta även med till exempel programråd, utveckling av hemsida, kläd- eller instrumentvårdsgrupp, marknadsföringsgrupp etc, eftersom man i vissa fall kan få stöd även för detta.

Vanligt styrelsearbete är dock ej rapporterbart.

2. Kontakta Kulturens

Berätta om er verksamhet utifrån den sammanställning ni gjort och be Kulturens informera om hur ni ska göra för att er verksamhet ska kunna bedrivas som studiecirkel, annan folkbildning eller som kulturarrangemang.

Kontaktuppgifter samt föranmälningsblanketter hittar du på kulturens.se

3. Rapportera

För att ni ska få stöd för en aktivitet behöver Kulturens få in en enkel rapport från er efter terminens slut. Blanketterna är förtryckta vilket underlättar ifyllandet. Ni utser en kontaktperson och det är denne som får listorna. Förhör dig om vilka stoppdatum som gäller för inrapportering.

4. Lägg in framtida verksamhet

Rapportera in kommande termins verksamhet så tidigt som möjligt, så hinner listorna ut i god tid och ni får en uppfattning om vilket stöd ni kan få. Det enda uppgifter som behövs i första läget är startdatum, plats, ledare och antal träffar – resten kan läggas till senare.

5. Mer information

Besök kulturens.se. Allmän information: folkbildning.se

Pin It on Pinterest