Kurser och evenemang

WEBBINARIER OM ERGONOMI, HÖRSEL OCH MENTAL TRÄNING

WEBBINARIER OM ERGONOMI, HÖRSEL OCH MENTAL TRÄNING

Visste du att SOF kontinuerligt ger webbinarier om ergonomi, hörsel och mental träning? Tack vare finansiering från Arvsfonden kan vi erbjuda dessa kurser kostnadsfritt inom ramen för projektet "BAM! Body - Art - Mind". Läs mer och anmäl dig här:...

läs mer
kulturens_logo_svart

Kulturens Bildningsverksamhet – Vårt eget studieförbund!

Kulturens Bildningsverksamhet, eller ”Kulturens” som det kallas i vardagstal, är ett nybildat studieförbund som vill stärka den ideella kulturens roll i Sverige. Sveriges Orkesterförbund är en av grundarna och SOF:s förbundsdirektör Magnus Eriksson är ordförande i Kulturens. Din ensemble kan få kostnadsbidrag från Kulturens för bl. a. repetitionsarbete, konserter och gruppaktiviteter! Det finns också särskilda riktade medel att söka hos Kulturens regioner.

Mer info finns på nedanför på denna sidan och på kulturens.se.

 

Informera om tillgänglighet

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.

Information om tillgängligheten kan till exempel beröra:

  • Parkeringsplatser som är tillgängliga och finns i närheten av verksamheten
  • Ljudslinga eller hörhjälpmedel
  • Syntolkning, texttolkning
  • Teckentolkning, teckenspråkigt utbud
  • Den fysiska tillgängligheten (vad finns, respektive saknas)
  • Starka dofter, starkt blinkande ljus etcetera
  • Kontaktperson om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet
  • Datum när informationen lades ut

 Läs mer på Kulturrådets hemsida

Kom igång med Kulturens Bildningsverksamhet

1. Gå igenom verksamheten

Lista all verksamhet som ni bedriver för närvarande och all verksamhet ni planerar att göra framöver. Ta även med till exempel programråd, utveckling av hemsida, kläd- eller instrumentvårdsgrupp, marknadsföringsgrupp etc, eftersom man i vissa fall kan få stöd även för detta.

Vanligt styrelsearbete är dock ej rapporterbart.

2. Kontakta Kulturens

Berätta om er verksamhet utifrån den sammanställning ni gjort och be Kulturens informera om hur ni ska göra för att er verksamhet ska kunna bedrivas som studiecirkel, annan folkbildning eller som kulturarrangemang.

Kontaktuppgifter samt föranmälningsblanketter hittar du på kulturens.se

3. Rapportera

För att ni ska få stöd för en aktivitet behöver Kulturens få in en enkel rapport från er efter terminens slut. Blanketterna är förtryckta vilket underlättar ifyllandet. Ni utser en kontaktperson och det är denne som får listorna. Förhör dig om vilka stoppdatum som gäller för inrapportering.

4. Lägg in framtida verksamhet

Rapportera in kommande termins verksamhet så tidigt som möjligt, så hinner listorna ut i god tid och ni får en uppfattning om vilket stöd ni kan få. Det enda uppgifter som behövs i första läget är startdatum, plats, ledare och antal träffar – resten kan läggas till senare.

5. Mer information

Besök kulturens.se. Allmän information: folkbildning.se

Pin It on Pinterest

Share This