Under 2022-23 samarbetade SOF och RUM i ett projekt för att ta reda på de bästa strategierna för inkludering av unga i blåsorkester. Initiativtagare och projektledare var Therese Olsson Hugosson och Stina Widén. I samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet togs en guide fram för föreningar som vill bredda sitt inkluderingsarbete. Den bakomliggande studien gjordes på blåsorkestrar men många av strategierna är tillämpliga även på andra orkesterformer.

Läs guiden här: Guide för att inkludera unga i blåsorkester

Tilläggsmaterial: Tilläggsmaterial inkludering av unga i blåsorkester

Pin It on Pinterest

Share This