Sveriges Orkesterförbunds orkestrar har 9 000 musiker som arrangerar/ spelar 3 000 konserter/år. Blåsorkestrar, symfoniorkestrar och storband kan höras i de flesta svenska kommuner. Våra ideella orkestrar är viktiga för musikernas utveckling, ungas möjligheter att förkovras och är väggarna i husbygget orkesterhuset. Att barn och ungdom, ideella och professionella bildar en kedja där den svagaste länken nu riskerar bli ännu svagare. Infrastrukturen vittrar sönder under regeringens nedskärningar på kulturstöd. Liksom idrott behöver kulturen en stark infrastruktur,

STUDIEFÖRBUNDENS BETYDELSE FÖR HELA LANDET

Med nedskärningar under många år i kommunerna så kan studieförbundet vara den enda stödfunktion som finns på kultursidan. Historiskt har studieförbunden stöttat ledare, lokaler, studiematerial och varit väldigt viktigt för att orkestrar har kunnat spela, ta emot ungdomar som vill utvecklas och vara en arbetsgivare för artister som dirigenter. I de flesta kommuner är orkester-förbundets orkestrar en kugge i kulturinfrastrukturen. Våra musiker spelar orkester men även i mindre grupper med jazz, kammarmusik, kyrkomusik som oftast hänger ihop. Studieförbundens stöd för vuxna är viktigt i hela landet men särskilt utanför storstäderna.

KULTUR ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE BEHOV – KRÄVER EN FUNGERANDE INFRASTRUKTUR

Människans behov att uttrycka sig genom musik, målande eller uppträda är ett grundläggande behov. Redan som barn reagerar vi på musik, rytmer som finns i alla civilisationer. Många är de ledare i historien som sett kulturens kraft att samla, stimulera och utveckla människan. Även i kristider har stora politiker sett att då är behovet av att få jobba med musik, samspel, få tankar på annat och att engagera oss människor, varit avgörande för att få motvikt mot kriser. Regeringen verkar inte se sammanhang, kulturens betydelse för samhället utan drar ner budgeten då behovet har växt. Under pandemin fick makthavare upp ögonen för hur viktigt det är med konserter, teaterföreställning, dans. Detta ledde till att det kom till extra stöd som räddade mången verksamhet. Sveriges Orkesterförbund tycker att politikens minne verkar väldigt kort och insikterna efter pandemin slarvas bort.

Samhället behöver stå för delar av infrastrukturen, de ideellas insatser står för merparten på kultursidan. Minskad stadsbudget, mindre till studieförbunden och nedskärningar från kommunerna ger Sverige ett fattigare kulturliv.

Walter Brolund                                      Magnus Eriksson

Förbundsordförande                             Förbundsdirektör

Pin It on Pinterest