SOF avser att i samarbete med flera andra organisationer genomföra en dirigentutbildning under 2025. Dirigentutbildningen vänder sig till nuvarande och framtida dirigenter för ideella Blåsorkestrar och Blåsorkestrar i Kulturskolor i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Men även intresserade ungdomar är välkomna. Nedanstående information anger en viljeinriktning och kan komma att ändras.

Lärare för dirigentutbildningen är Petter Sundkvist, professor vid Musikhögskolan i Piteå, och utbildningen sker under 2025 dels digitalt, dels live på Framnäs folkhögskola.

·      Digitala lektioner sker vid tre tillfällen (via ZOOM)
·      Livelektioner sker vid två tillfällen på Framnäs Folkhögskola med möjlighet till övernattning och helpension.

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
– uppvisa förmåga att leda och repetera orkester/instrumentalensemble
– uppvisa förmåga att strukturera sina partiturstudier
– uppvisa goda kunskaper i slagteknik, gestik och kroppsspråk
– uppvisa goda kunskaper i repetitionsmetodik

Kursinnehåll
Instudering av repertoar
Form- och verksanalys
Instuderings- och memoreringsteknik av orkesterpartitur
Slagteknik och gestik
Repetitionsmetodik

Genomförande
Två sammankomster på Framnäs FHS med praktiska övningar och där vi dirigerar varandra i en instrumentensemble kompletterad med 1–2 pianister. Plats för 8-10 dirigentelever samt ytterligare 5-7 auskultanter som deltar i instrumentensemblen och får en mer grundläggande dirigentundervisning.

Kostnad
-Boende på Framnäs FHS med helpens. (lunch, frukost, lunch och middag): Meddelas senare
-Endast mat (lunch, frukost, lunch och middag): Meddelas senare
-Endast övernattning: Meddelas senare
-Deltagarna tar själv sina resekostnader.
Dirigentutbildningen är gratis för samtliga elever!

Anmälningslänk kommer under våren 2025
Sveriges Orkesterförbund kommer fakturera kostnaden efter kursen till den adress du uppgett i anmälan.

Har du några frågor, kontakta Walter Brolund walter.brolund@gmail.com 070-5730886

Samarbete mellan Sveriges Orkesterförbund, Musikhögskolan i Piteå, Framnäs Folkhögskola och Swedish Wind Power

Pin It on Pinterest