Sveriges Orkesterförbund har fått frågan om att hjälpa till för stöd till Ukraina. Två musiker, violinisten Nazar Pylatyuk och pianisten Andriy
Makarevych är klassiska musiker med skivinspelningar och flertalet solistpriser i bagaget, har inbjudits till Sverige.

Har nere hittar du information om dessa musiker, möjlighet att ordna med stödkonserter och kontaktinformation.

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör 2022-04-01

UKRAINSKA MUSIKER – ARRANGERA EN STÖDKONSERT NU!

– Trots utreseförbund beviljar Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkachenko beviljar nu två statligt anställda toppmusiker, klassiska
solister, att resa ut från Ukraina tillfälligt. Ett sätt för dessa musiker att samla in pengar och
samtidigt sprida Ukrainsk kultur och färsk information om läget i landet.
– Violinisten Nazar Pylatyuk och pianisten Andriy Makarevych är klassiska musiker med skivinspelningar och flertalet solistpriser i bagaget.
De befinner sig båda i Lviv, Ukraina men kommer med utlovat tillstånd ta sig över gränsen till Polen för vidare transport till Sverige så fort en officiell inbjudan skickas till kulturministern.
– Musikerna tar själva inget arvode för konsertmedverkan. Deras stora önskan är istället att det samlas in så mycket pengar som möjligt för matleveranser till Ukraina. Dessa leveranser kommer ske genom välkända och trovärdiga kanaler.
– Omkostnader för resor till/från Sverige samt uppehälle och resor under vistelsen i Sverige bekostas av kontaktpersoner till dessa musiker i Eskilstuna. Eskilstuna kommun, som sedan 1995 är vänort med Lviv, står för inbjudan och värdskap.
– Musikerna är öppna för all typ av medverkan, från egna konserter till inslag i befintlig konsert, kyrkokonserter mm. De kan framträda som duo eller solist till orkester.

Hör av er vid frågor eller bokning:
Kontaktperson för deras besök är Willy Forsman, Eskilstuna.
E-post: willyforsman@hotmail.com tel: 070-21 88 198

         

bilagor: About Andriy Makarevych, piano  About Nazar Pylatyuk, violin Musikförslag Ukrainska musiker Arrangera stödkonsert

Pin It on Pinterest