Tack för att du sökte statsbidrag för 2018! Våra orkestrar är viktiga konsertarrangörer som engagerar dirigenter, sångare, instrumentalister för ca 49 miljoner per år. Sökning av arrangörsbidrag inför 2018 sker mellan den 7 september – 5 oktober innevarande år. Sveriges Orkesterförbund fördelade år 2017 1,2 milj.kr till arrangörer för den levande orkestermusiken. 64 orkestrar fick bidrag för engagemang av 5.000 musiker/ sångare/ dirigenter och förväntade 580 konserter.

Våra orkestrar finns i hela landet och är viktiga arbetsgivare för frilansartister, musiker och dirigenter. 2017 förväntas de sökande engagera mer än 5 000 professionella utövare i sina orkestrar med gager mellan 1 000- 70 000 kr. Totalt beräknas Sveriges Orkesterförbunds orkestrar köpa frilandstjänster för 59 milj.kr / år. Orkestrarna engagerar ungdomar, ideella, professionella och bjuder på levande musik i hela landet. Det ideella värdet av nedlagda timmar beräknas till 22 milj. kr. Medelbidraget från kommunen ligger på 125 tkr. Hela 61 % av utgifterna går till köp av frilanstjänster och ytterligare 8 % av konsertlokaler. Den sökta summan var 2,2 milj. kr och visar på de höjda kostnaderna för dirigenter och solister. Arrangörsbidraget från Statens Kulturråd, via Sveriges Orkesterförbund, går till köp av professionella frilanstjänster av musiker, dirigenter och grupper. Några fakta från 2016 (65 orkestrar) sökande orkestrars utgifter: • köp av frilanstjänster 14,8 milj. kr • hyra av konsertlokaler 2,3 milj. • marknadsföring 1,8 milj. • hyra av noter 0,6 milj. • resekostnader 1,3 milj. • ljud och ljus 1,0 milj. Några fakta från årets 65 sökande orkestrars intäkter: • kommunalt bidrag 7,9 milj. kr. • biljetter 7,9 milj.

M v h Magnus Eriksson, förbundsdirektör

Pin It on Pinterest