Uppdaterat 2021-12-08

Från och med den 8 december införs nya restriktioner.

Mer hemarbete och munskydd i kollektrafiken. Fr.o.m. i dag införs nya åtgärder för att dämpa smittspridningen.

* Hemarbete i viss mån.

* Lärosäten ska undvika större samlingar.

* Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer.

* Serveringsställen ska undvika trängsel.

* Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken.

Rekommendationerna gäller t.o.m. den 31 januari. Om smittspridningen ökar kan fler åtgärder bli aktuella.

Från och med den 1 december inördes nya restriktioner.

Från och med i dag krävs det vaccinationsbevis om du ska gå på ett evenemang inomhus med fler än 100 personer som samlas.

Det gäller bland annat för teater, bio, konserter och idrottsevenemang. Det finns en massa gränsfrågor som behöver besvaras men som saknar svar just idag.

Plan vaccinpass SOF – Information om vad du behöver tänka på som arrangör.

Här nedan har du svar på de vanligaste frågorna om bevisen i en artikel från TT:

TT 2021-12-01

Nu införs krav på vaccinpass – så fungerar det

 1. Vad är ett vaccinbevis?

Det är en handling som du kan bära med dig digitalt eller på papper som visar hur många doser av vaccin mot covid-19 du har fått och på vilka datum doserna har getts. För ett giltigt bevis krävs två doser.

 1. Varför införs kravet?

Syftet är enligt regeringen att begränsa smittspridningen framför allt bland ovaccinerade genom att hindra dem från att samlas i större grupper.

 1. Hur får jag ett vaccinbevis?

På sajten covidbevis.se kan du hämta ut vaccinationsbevis. För att logga in krävs e-legitimation. Om du har en digital brevlåda hamnar vaccinationsbeviset där. Det innehåller en qr-kod som kan visas upp vid entrén till det evenemang du vill besöka. Beviset kan sparas i dator, mobiltelefon eller på surfplatta, alternativt skrivas ut på papper.

 1. Hur snabbt kan jag få det?

Det kan ta cirka sju dagar efter vaccinationstillfället innan beviset går att hämta ut.

 1. Finns det risk för att passet blir ogiltigt?

Du kan när som helst hämta ett nytt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Du behöver inte vänta tills giltighetstiden gått ut.

 1. Hur gör jag om jag saknar e-legitimation?

En blankett finns att skriva ut från E-hälsomyndighetens hemsida. Beställningen kan göras sju dagar efter vaccination. När blanketten fyllts i och postats kan det ta mellan fem och tio dagar innan du får hem ett vaccinationsbevis. För den som saknar folkbokföringsadress i Sverige krävs en särskild blankett.

 1. Var kommer det att krävas vaccinbevis?

På allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus. Men arrangörerna kan välja en annan väg än att kontrollera besökarnas vaccinationsbevis, nämligen att införa olika typer av begränsningar i form av maxantal personer per kvadratmeter och krav på avstånd mellan sällskap.

Deltagarna ska då ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra, skriver Folkhälsomyndigheten.

 1. När och hur ska vaccinbevisen visas upp?

Arrangörerna har undersökt hur kontrollerna ska utformas. Från Filmstaden är beskedet att alla över 18 år måste visa ett giltigt covidpass tillsammans med legitimation i salonger med 100 platser eller fler.

Konsertarrangörer förbereder sig nu enligt Svensk Live för att vid inpasseringen till konserter kontrollera qr-koden i vaccinationsbeviset plus eventuellt legitimation. På sin hemsida länkar man till en app som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tagit fram för att verifiera äktheten i uppvisade bevis, genom att scanna qr-koden.

 1. Vad gäller för restauranger, gym och museer?

Om smittspridningen ökar kraftigt kan vaccinbevis i ett senare skede komma att krävas även där, har Folkhälsomyndigheten aviserat. Däremot ser det just nu inte ut som att butiker kommer att omfattas.

 1. Finns det risk för förfalskningar?

Enligt E-hälsomyndigheten kan den risken öka när antalet vaccinbevis som hämtas ut blir fler, men hittills anser inte myndigheten att förfalskningar har varit ett problem i Sverige. Frågan följs kontinuerligt i samarbete med andra myndigheter, även inom EU.

 1. Vem kontrollerar att arrangörerna sköter sig?

Länsstyrelserna ansvarar för att kontrollera att det nya regelverket följs. Deras enheter för pandemitillsyn har beredskap för att starta en mer operativ tillsyn igen.

 1. Vad händer med arrangörer som inte följer reglerna?

Föreskrifterna för detta är inte klara ännu, men om det blir som vid den tidigare tillsynen enligt covid-19-lagen kommer länsstyrelserna att ha möjlighet att ställa tvingande krav på en arrangör som inte sköter sig och förena kravet med ett hot om vite, som kan utdömas om arrangören inte följer kravet.

Det pågår nu ett arbete med att tolka de nya reglerna, regeringen och Folkhälsomyndigheten flaggar för nya restriktioner om smittan ökar.

Magnus Eriksson Förbundsdirektör


Från och med den 29 september togs alla restriktioner bort. Steg 4.

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga sammankomster tas bort
 • Begränsningar för privata sammankomster tas bort
 • Regleringarna på serveringsställen inomhus tas bort helt

Här följer en lista på de olika stegen och vilka gränser och restriktioner som kvarstår respektive lyfts. Informationen gäller fr.o.m. 8 september och tills vidare. Med reservation för ändringar.

STEG 1 – 1 JUNI

 • På biografer, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer
 • Motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel tillåts för 150 personer
 • För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar
 • För Liseberg, Gröna Lund, Skara sommarland och andra permanenta tivolin tillåts en person per 20 kvadratmeter
 • Sommarläger och andra aktiviteter för barn tillåts
 • Mindre cuper och tävlingar både inomhus och utomhus tillåts

STEG 2 – PLANERAT 1 JULI

 • Taket för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus kan höjas till 50 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan taket höjas till 300 personer.
 • På arrangemang utomhus utan anvisad sittplats kan 600 personer delta. På arrangemang med sittplats är deltagartaket 3000 personer.
 • Motionslopp kan ha 900 utövare.
 • Maxantal för privata sammankomster höjs från åtta till 50 personer.
 • Rådet om att endast umgås med den närmste kretsen tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans lättas upp.
 • Serveringsställen får hålla öppet längre och regler för maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus. Det blir även tillåtet att servera mat och dryck stående utomhus.

STEG 3 – PLANERAT MITTEN PÅ JULI

 • Passagerarbegränsningarna för långväga kollektivtrafik med buss och tåg planeras att tas bort i mitten av juli.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
 • Regleringen med ett visst antal kvadratmeter per person i inomhus och utomhusmiljö tas bort, även om trängsel fortsatt ska undvikas.

STEG 4 – 29 SEPTEMBER

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga sammankomster tas bort
 • Begränsningar för privata sammankomster tas bort
 • Regleringarna på serveringsställen inomhus tas bort helt

STEG 5 – EJ DATUMSATT

 • Övriga restriktioner som införts med anledning av covid-19 tas bort helt

LÄS MERA:

Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se

Pin It on Pinterest