SOF är ett av de tio musikförbund som ingår i MAIS (Musikarrangörer i Samverkan).

MAIS är huvudman för det statliga uppdraget Samspel, som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet.
Läs mer här: Samspel

Pin It on Pinterest