I oktober 2022 skickade Sveriges Orkesterförbund ut en enkät till förbundets samtliga stråk-, kammar- och symfoniorkestrar. Resultatet visar att de gör ett omfattande arbete med att producera konserter, rekrytera nya medlemmar, genomföra samarbeten med kulturskolan och andra aktörer samt gör insatser för att nå nya målgrupper av lyssnare. Nätverkande mellan orkestrar nämns som ett bra sätt att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Faktorer som kan verka hämmande är dock svårigheten att hitta nya musiker – särskilt de kulturskolor som inte har ett samarbete med sin orts kulturskola upplever detta. Ekonomin är en annan hämmande faktor. Sponsring upplevs för många som en svår väg att skaffa intäkter då skattereglerna inte är lika gynsamma för kultursponsring som för idrottsdito.

Ladda ner hela rapporten här:
SVERIGES ORKESTERFÖRBUNDS SYMFONIORKESTERENKÄT 2022

 

Pin It on Pinterest