Ansök om statligt arrangörsstöd för 2017

Anvisningar och riktlinjer inför höstens ansökningsomgång

Sveriges Orkesterförbunds arrangerande medlemsföreningar kan ansöka om Kulturrådets statliga arrangörsstöd via online en gång per år och i år är senaste ansökningsdatumet den 30 september.

Riktlinjer för bidrag
Statligt arrangörsstöd bedöms utifrån följande riktlinjer och instruktioner:

 • Hur mycket kommunalt och regionalt stöd föreningen får. Det statliga stödet ska inte överskrida det kommunala/regionala stödet.
 • Hur stor omfattning av professionell, kontinuerlig konsertverksamhet föreningen har. Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4-6 konserter med professionella musiker genomförs per år.
 • Samt utifrån de kulturpolitiska prioriteringarna, dvs. arbete för jämställdhet, barn och ungdomar samt mångfald.
 • I år är det krav på att arrangörer med statligt stöd ska ha tydlig information om sina konserters tillgänglighet på webben. Se mer information här (nytt fönster öppnas).
 • Förtydligade instruktioner gällande jämställdhet
  Riksförbunden har följande instruktioner från Kulturrådet:
  * Vi ska förklara varför vi som riksförbund ger statligt bidrag till verksamhet som inte lever upp till myndighetens mål om jämställdhet (dvs. att max 60 procent av platsen/resurserna bör gå till det överrepresenterade könet),
  * Vi ska visa en plan för hur vi tänker nå upp till målet om jämställdhet. Du som konsertarrangör är alltid fri att arrangera exakt vilka konserter du vill. Men – när det kommer till det statliga arrangörsstödet, så ska jämställd verksamhet prioriteras.
 • Stödnivån till arrangörer påverkas förstås också av hur mycket förbundet får tilldelat i medel att vidarefördela från Kulturrådet.
 • Arrangörer som bedriver ENBART festivalverksamhet hänvisar vi att söka direkt till Kulturrådet istället för genom riksförbundet (www.kulturradet.se). Musikarrangörer med kontinuerlig konsertverksamhet, som också arrangerar festivaler kan fortfarande inkludera sin festivalverksamhet i ansökan till oss. De konserter som i så fall görs under festival, ska rapporteras per konsert i konsertstatistiken.

Föreningar med mer än bara arrangörsverksamhet
Föreningar med en bred verksamhet ska enbart utgå från arrangörsverksamheten i sin ansökan. Den ska kunna skiljas ut från annan verksamhet. Intäkter och kostnader från annan verksamhet i föreningen ska inte tas med i ansökan om arrangörsstöd.

Beslut om bidrag
Det är förbundsstyrelsen för Sveriges Orkesterförbund som tar det formella fördelningsbesluten efter det att Kulturrådets styrelse fastställt storleken på Sveriges Orkesterförbunds totala bidrag avsett för vidare fördelning av arrangörsstöd.

Bidragsbesluten kommer att meddelas via e-post till ansökande föreningar. Vanligtvis kan besked ges först under februari nästkommande år.

Så här ansöker du:

Steg 1: Fyll i huvudblanketten. Här nedan finns nu länk till årets online-blankett, men eftersom det även i år tyvärr inte kommer gå att spara texten under tiden ni fyller i den, så rekommenderar vi att ni förbereder svaren i ett dokument som går att spara och klistrar in era svar i blanketten sedan vid ett och samma tillfälle.
Länk till årets online-blankett!

Om ni vill titta på hela blanketten som pdf, så hittar ni den här (bara som arbetsmaterial).
arr_ans_-sof-2017

Steg 2: Lämna in er konsertstatistik för innevarande år. Görs på blankettens sista del.

Konsertstatistiken är en mycket viktig del av er ansökan. Vi kommer att behandla er ansökan utifrån de konserter som rapporterats in. Det innebär att ni riskerar ett lägre bidrag om statistiken inte är komplett.

Steg 3: Skicka in en verksamhetsplan (frivilligt, men rekommenderat)
Prioriterade områden är arbete med återväxt och föryngringsarbete, jämställdhet mellan könen samt mångfald ur både musikaliskt, etniskt och tillgänglighetsperspektiv. För att stärka er ansökan kan ni skicka in en beskrivning om hur detta arbete bedrivs. Det behöver inte vara producerat för just denna ansökan, om ni har en verksamhetsplan eller motsvarande där detta framgår kan ni bifoga den.

Hör gärna av er till magnus@orkester.nu om ni har frågor!

Pin It on Pinterest