14.15 PÅ ANDRA SIDAN EL SISTEMA

El Sistema är en global, visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör. I Sverige drivs verksamheten i huvudsak via lokala musik- och kulturskolor, som skapar möjligheter till musicerande för barn som normalt inte kommer i kontakt med kulturskolans verksamhet. Många ungdomar går igenom El Sistema, men i de ideella vuxenorkestrarna hittar vi dem alltför sällan.I denna programpunkt möter vi Torgny Sandgren, generalsekreterare för Kulturskolerådet och ordförande för Stiftelsen El Sistema och Melanie Mederlind, projektledare för El Sistema Nationellt Nätverk. De ger oss en översikt över El Sistema och dess verksamhet i Sverige idag, aktuellt utvecklingsarbete och framtida utmaningar.

15.30 SYSKONORKESTRARNA I VÄST

Syskonorkestrarna i Väst är en ideell förening som förenar fjorton ideella symfoniorkestrar, sinfoniettor, kammarorkestrar, salongsorkestrar från Västsverige för att tillsammans ge orkesterfestivaler som anordnas vartannat år för att ge orkestrarna möjlighet att lyssna till varandra och lära känna musiker i regionen. Missionen är också att spela musik av tonsättare som har anknytning till regionen. Vid årets festival samlades 350 musiker från 14 fritidsorkestrar och gav 12 konserter i den nybyggda och nyinvigda Frihamnskyrkan i Göteborg.
Violinisten Beata Angelbjörk är sekreterare i Syskonorkestrarna i Väst, medlem i Oscar Fredriks sinfonietta samt ledamot i styrelsen för SOF Västra Götaland.

16.00 REKRYTERINGSSITUATIONEN ANGÅENDE STRÅKINSTRUMENT I SOF:s MEDLEMSORKESTRAR

Vi presenterar resultatet av en rykande färsk enkätstudie om hur det ser ut på rekryteringsfronten i våra orkestrar när det gäller stråkmusiker. Sofia Nygren är verksamhetsutvecklare på SOF:s kansli och är den som genomfört undersökningen.

Pin It on Pinterest

Share This