Orkesterträff 2018, 19-20 januari
Blåsare och slagverkare! Det är återigen dags att hälsa välkommen till två dagars
intensivt musicerande. Många musikanter, bra musik och kvalificerad ledning!

Orkesterträffen är ordnad som en kurs för inspiration och utveckling. Kursen leds av Jerker
Johansson samt stämledare ur Göteborg Wind Orchestra, (GWO). Repertoaren är
omväxlande med både kända och okända låtar. Inget är svårare än att alla ska kunna hänga
med! Stämrep kommer att ordnas.
OBS! För att alla deltagare ska få ut mesta möjliga av kursen är antalet deltagare begränsat
till 80 musikanter! OBS!

Plats
Kronhuset, Göteborg, GWO:s hemmascen
Kronhuset är beläget utmed Postgatan med lämpliga parkeringsplatser i Nordstans
parkeringshus eller parkeringen mittemot Casino.
Tid
Fredag 19/1 kl. 17 30 – 21 00
Lördag 20/1 kl. 10 00 – 17 00
En intern avslutningskonsert för anhöriga och andra intresserade hålls kl.16.15.

Pris
500 kr per person. För icke medlemmar i SOF är kostnaden 600 kronor. Fika med smörgås
och frukt ingår. Vid fler än fem från samma orkester blir kostnaden 400 kr per person. Tänk
på att det här kan vara en lämplig uppmuntran för yngre medlemmar, om orkestern betalar
deras avgift, helt eller delvis.

Anmälan, orkestervis eller individuellt senast den 9 december 2017 med de deltagande
musikanternas namn, adress, orkester och instrument till Britta Edefors,
britta.edefors@telia.com Medlem i RUM anger detta i anmälan! Under förutsättning att
anmälda deltagare har en mailadress kommer en bekräftelse på deltagande att skickas ut.
Tillsammans med bekräftelsen kommer också anvisningar om betalning av deltagaravgiften.

Önskas övernattning hjälper vi till att fixa hotellrum.
Övriga förfrågningar om kursen: kontakta Per Graneld tel 070-5671842 eller mail:
per.graneld@kungsbacka.se
När deltagaravgiften är betald kommer mera information om kursen samt repertoar.
Välkomna!
Sveriges Orkesterförbund Västra Götaland
Ett samarbete mellan Sveriges Orkesterförbund, Kulturens Bildningsverksamhet och Göteborg
Wind Orchestra.

Orkestertr.VG.2018inbjudan

ORKESTERKURS med Jerker Johansson, 19-20
januari 2018.

SOF Västra Götalandsdistriktet inbjuder till en ny kurs för orkestermusiker!

Pin It on Pinterest