Sveriges Orkesterförbund har under 2019 genomfört en enkätstudie ställd till landets musik- och kulturskolor ang. deras orkesterverksamhet. Samma frågor ställdes även år 2013.

Den sammantagna tendensen är att antalet orkestrar vid kulturskolorna minskat, men även att många skolor jobbar för att hitta lösningar. Skolorkestrarnas antal minskade från 5.0 till 4,7 orkestrar per skola mellan åren 2013 och 2019. På totalen gör detta ca 70 orkestrar med i snitt 20 unga musiker d v s 1 400 unga musiker får inte lära sig att spela orkester. I enkäten ser vi att skolorna är i stort sett eniga om att lärande på sitt instrument och lärande i samspel i orkester är saker som är nödvändiga för ett gott resultat.

Läs hela resultatet här: Enkät rapport musikskolor 2019

Pin It on Pinterest