Sekretesspolicy

Sekretesspolicy
Denna hemsida administreras av eller på Sveriges Orkesterförbunds vägnar (”SOF”). Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 2013-08-29.Sveriges Orkesterförbund är ansvarig för hantering av data och dina personliga uppgifter. Adress: Sveriges Orkesterförbund, c/o Arel-Data AB, Box 1148, 171 23 Solna.

Det är frivilligt att acceptera SOF’s sekretesspolicy och att låta SOF ta del av och hantera dina personliga uppgifter. Utan att lämna personliga uppgifter för vidare hantering av SOF har de t.ex inte möjlighet att beställa varor och tjänster.

Personuppgiftslagen (PuL)
Vi åtar oss att skydda dina personliga uppgifter och följer personuppgiftslagen (PL) och därmed sammanhängande lagstiftning. (Se Personuppgiftslag 1998:204)

Personuppgifter
Vår sekretesspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på sajten samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen. Här står även vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår hemsida och hur du kan ändra information som du redan har gett oss. Policyn avser endast denna hemsida och inga andra sajter som är länkade till denna hemsida. När du går in på hemsidan samtycker du till att svensk lag skall vara gällande i alla frågor som kan uppstå avseende denna hemsidas användning och innehåll.

Så använder vi dina uppgifter
Personuppgifter som du lämnar till oss på denna hemsida kommer vi att använda till det syfte som uppgifterna lämnades, för att du ska kunna beställa produkter och tjänster, eller för att besvara förfrågan från dig. Om inget annat anges på sajten i fråga eller du inte meddelar oss annat, kan vi använda dina personuppgifter (ihop med annan information som vi har eller införskaffar) till att skicka information som vi tror kan vara av intresse för dig.

Vi kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vi kan tidvis använda tjänster, exempelvis distribution, utskick och lagring från tredje man till att administrera eller analysera information, även personuppgifter, som vi inhämtar på våra sajter.

Vi ber er notera att i det fall vi av myndighet och enligt lag eller i kraft av husrannsakningsorder, åläggande, domstolsbeslut eller liknande uppmanas att lämna ut era personuppgifter, kommer vi att göra det.

Kontakta oss på Sveriges Orkesterförbund, c/o Arel-Data AB, Box 1148, 171 23 Solna, eller e-post info@orkester.nu eller ring på 08-470 2442. Om du har kommentarer eller frågor kring denna sekretesspolicy, eller för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillmötesgå önskemål enligt ovan.

Vi värnar om att skydda din personliga integritet på denna hemsida. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller är osäker på något avseende denna sekretesspolicy.

Annan information som vi kan inhämta
Vi använder cookies (egna cookies och tredjepart cookies) eller liknande för att samla annan information när du besöker vår hemsida, bland annat vilka delar av sajten du besöker och vilka tjänster du utnyttjar där.

Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när cookies skickas (i bruksanvisningen till ditt datasystem bör finnas en vägledning om hur du gör). Om man avvisar cookies kan resultatet bli att man inte kommer in på vissa delar av sajten och att man inte erhåller personlig information.

Vi använder statistik på hemsidan för att se hur du använder sajten och för att kunna analysera – anonymt och totalt sett – hur sidan används. Information om din dator, bland annat IP-adress, vilken typ av webbläsare och operativsystem du använder kan också inhämtas och registreras tillsammans med dina personuppgifter.

På SOF’s webbplats används cookies för sessionsinformation och annonsvisningar. Tredjepartscookies från externa tjänster används för sessionsinformation, formulär och för sociala pluginer.

Datasäkerhet
Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen informationsöverföring på internet är 100 % säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Ändringar i vår policy
Vi förbehåller oss rätten att vidta förändringar i eller avlägsna denna sekretesspolicy när och hur vi anser det lämpligt. Vi äger rätt att lägga in en ny policy på denna sida och vi vill uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad.

Kontakt
Kontakta oss på Sveriges Orkesterförbund, c/o Arel-Data AB, Box 1148, 171 23 Solna, eller e-post info@orkester.nu eller ring på 08-470 2442. Om du har kommentarer eller frågor kring denna sekretesspolicy, eller för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillmötesgå önskemål enligt ovan.

Vi värnar om att skydda din personliga integritet på denna hemsida. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller är osäker på något avseende denna sekretesspolicy.

Pin It on Pinterest