Sveriges Orkesterförbund har fått en ny förbundsstyrelse som representerar alla delar av orkesterlivet

Vid förbundsmötet i Stockholm i helgen valdes en ny förbundsstyrelse med representanter från de ideella, professionella orkestrarna liksom från utbildningssidan. En styrelse med bred kunskap och kontaktnät för de kommande två åren.

Sveriges Orkesterförbunds medlemsorkestrar beräknas köpa frilanstjänster för 57 miljoner kronor årligen för dirigenter, solister och musiker. (exklusive de professionella orkestrarna). De främsta utmaningarna förbundet har är:

  • bristen på unga orkestermusiker;
  • musik-/ kulturskolan och bristande samarbete samt nya undervisningstider;
  • arrangörs-möjligheter; -kunskap och lösningar för ökande kostnader;
  • samarbete mellan utbildning, professionella, ideella, institutioner för utveckling av orkestersektorn.

Den nya förbundsstyrelsen ser ut enligt följande:

Förbundsordförande Jörgen Flink, Kultur- och fritidschef Trelleborg

Vice förbundsordförande Annamia Larsson, Solohornist Gävleborgs Symfoniorkester, Lärare Kungl. Musikhögskolan

Ledamöter
Walter Brolund, Chef Norrbotten Big Band och barn och ungdom
Tom Edberg, pensionerad musiker Smålands Musik och Teater
Harriet Jönsson, kulturskolechef Hässleholm, dirigent

Suppleanter
Hansove Johansson, Pensionerad musiklärare Sundsvalls Kulturskola
Johan Pettersen, Entreprenör Uddevalla

Vision: ”Sveriges Orkesterförbund skall vara det ledande förbundet för att företräda, bevara och utveckla alla orkesterformer i Sverige.”

Magnus Eriksson
Förbundsdirektör Sveriges Orkesterförbund
070-666 10 44
magnus@orkester.nu

Ladda ner pressmeddelande som pdf

Pin It on Pinterest