Notlån

DENNA MÖJLIGHET UPPHÖRDE 2022 – NOTLÅN GÅR INTE LÄNGRE ATT GÖRA

Skälet var att det lånades få verk per år, kostnaden för att inhysa notbiblioteket motsvarar inte denna möjlighet i Västerås. Dessutom kommer vi inte att kunna vara kvar här under 2022.

Magnus Eriksson Förbundsdirektör / 2022-03-01

Sveriges Orkesterförbunds:s medlemsorkestrar har möjligheten att låna någon av våra ca 4 500 titlar av noter. Tillkommer enbart en hanteringsersättning samt porto.

Biblioteket består främst av blås-, kammar- och symfoniorkesterverk där en del kan vara äldre handskrivet material. Titlar som finns inne skickas i regel någon dag efter beställning och utlåningen administreras i första hand via internet.

Kostnaden är 40 kr per verk/titel i hanteringsavgift.

Noterna skall skickas tillbaka till:
Sveriges Orkesterförbunds notbibliotek
Box 1148
171 23 SOLNA

UTLÅNINGSREGLER

  • Lånetid max 3 månader.
  • Låna högst 5 titlar per lån och orkester.
  • Lånade noter skall återlämnas innan det kan tas ett nytt lån.
  • Låntagaren står för alla fraktkostnader
  • Noter ska återlämnas i gott skick med alla stämmor i partiturordning.
  • Borttappade eller ej återlämnade noter debiteras med kostnaden för att köpa nya.
  • Det är förbjudet att kopiera noter från Sveriges Orkesterförbund:s arkiv.
  • Förseelser mot ovanstående regler medför att vidare utlåning stoppas.

Pin It on Pinterest

Share This