TILL VÅRA MEDLEMSORKESTRAR MED ANLEDNING AV CORONA

Den senaste tidens skärpta läge gällande coronavirusets spridning, gör att många medlemsorkestrar valt att ställa in vårens konsertverksamhet och i vissa fall även repetitionerna.  Personer över 70 år, samt personer med underliggande sjukdomar anses vara extra sårbara för coronaviruset, och vi behöver skydda både orkestermusiker och publik från detta virus. Minska risken för exponering.

Coronaviruset sprids främst genom droppsmitta, d.v.s. de mikroskopiska droppar som sjuka individer utsöndrar vid t.ex. hostningar och nysningar, samt vid kontaktsmitta, d.v.s. vid kontakt mellan personer. Risken att smittas ökar om många personer umgås tätt, till exempel sitter nära varandra i en konsertsal. Med detta sagt, blir såväl våra repetitioner som konserter en miljö där viruset i olyckliga fall kan spridas.

Sveriges Orkesterförbund värdesätter våra medlemmars hälsa och vi värnar särskilt riskgrupperna samt de personer som arbetar med dessa. Vi råder alla våra orkestrar att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer gällande begränsningar av evene-mang, samt att alla bör ta del av och följa myndigheternas råd i övrigt. Smittan kommer att öka och leda till nya begränsningar – här hänvisar vi återigen till myndigheternas bedömningar, och rekommenderar dessutom att varje orkester gör sin egen bedömning om ytterligare åtgärder behöver vidtas, utöver det som Folkhälsomyndigheten och andra instanser rekommenderar.

Vi förstår att många orkestrar påverkas ekonomiskt av de omständigheter som nu råder. Förbundet har i nuläget ingen information om att det skulle utgå några extra statliga stöd i form av förlustgarantier till föreningslivet kopplade till inställda evenemang, men vi deltar genom våra paraplyorganisationer i dialogen med stat, landsting och kommuner om situationen.Som ett led i detta önskar vi att ni svarar på en kort enkät om hur era respektive orkestrar påverkas av den uppkomna situationen. Svar önskas senast den 22 mars, och enkäten når ni genom att klicka här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ZdpuuVYSxbptTDY-zITgzEhJYL5xOeZ3F31eWGg87ThRvA/viewform

Vi rekommenderar alla orkestrar som drabbas, att även ta kontakt med sin kommun och andra bidragsgivare för att utreda vilka regelverk som gäller vid inställda arrangemang.

Samtidigt som vi vet att denna vår kommer att bli olik alla andra, vill vi ändå betona musikens och kulturens kraft i tider som denna. När vi behöver en paus från larm-rapporterna, finns det många möjligheter att utan smittorisk njuta av orkestermusik, till exempel via cd-spelaren, smartphonen eller via streamade konserter på datorn. Ingen vet när vi kommer till ett ”normalläge” men passa på att öva och förkovra er på egen hand.

Sveriges Orkesterförbund kommer att hålla er informerade via hemsida och Facebook.

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör
2020-03-19

Pin It on Pinterest