Tinearity G1 är en ny produkt för behandling/lindring av tinnitus. Håller hörselgångarna fria vilket underlättar för musiker. 20% rabatt för våra medlemmar. Läs mer i bifogad PDF. Produkten säljs av www.duearity.com. Frågor kan mailas till info@duearity.com.

Lindra din tinnitus med vitt brus
Tinearity G1 är en medicinteknisk produkt som genererar ett vitt brus direkt in i öronen via skallbenet, vilket gör att hörselgångarna hålls fria. Tinearity G1 behandlar din tinnitus i alla vardagliga situationer – när som helst på dygnet och var du än är. Tinearity G1 bygger på forskning inom Tinnitus Retraining Therapy, TRT, och har utvecklats och designats av experter inom medicinteknisk utveckling och industridesign. TRT är en behandlingsmetod för tinnitus och ljudöverkänslighet (hyperacusis) där ljudstimulering används för att avlasta hjärnan och lindra tinnitus. Syftet med TRT är att minska tinnitus påverkan på sin livssituation genom att med hjälp av vitt brus minska kontrasten mellan ljud och tystnad.

Ladda ner pdf: Tinearity PDF till Orkesterförbundet

Pin It on Pinterest