Medevi Brunnsorkester håller återigen sextettkurs med stor Grötlund den 30 juni och sextettstafett den 1 juli 2018  på Medevi Brunn. Undervisning, spelande och kost och logi på vackra Medevi Brunn.
Kursen sker mellan den 29 juni till 1 juli i regi av Sveriges Orkesterförbund i samarbete med Medevi Brunn, Medevi Intresseförening, Kulturens Bildningsverksamhet och Medevi Brunnsorkester.

Välkomna och särskilt roligt om vi får träffa nya sextetter!

Ladda ner fullständig information här:
FAKTABLAD Medevi 2018