Medevi Brunnsorkester håller återigen sextettkurs med stor Grötlunk och sextettstafett på Medevi Brunn. Undervisning, spelande och kost och logi på vackra Medevi Brunn.
Kursen sker mellan den 28 juni till 30 juni i regi av Sveriges Orkesterförbund i samarbete med Medevi Brunn, Medevi Intresseförening, Kulturens Bildningsverksamhet och Medevi Brunnsorkester.

Välkomna och särskilt roligt om vi får träffa nya sextetter!

Anmälningsinfo kommer snart. För mer info, kontakta info@orkester.nu