Kursen ger dig kunskap om hur du skyddar din hörsel när du spelar, hur du förbättrar din akustiska miljö och vilka lagar och rekommendationer vi har att förhålla oss till när det gäller ljudmiljö.

Pass 1: Produkter och hjälpmedel

Vi går igenom olika typer av hörselskydd och andra produkter som kan skydda din hörsel när du spelar. Vi tittar också på produkter som kan användas i större sammanhang som t.ex. i orkestern.

Pass 2: Lokaler och akustik

Här får du svar på frågor som: Varför låter det som det gör i ett rum? Hur mäter och bedömer man ljudmiljön? Hur förbättrar man enklast en lokal ur hörselsynpunkt?

Pass 3: Lagar och regler

Vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter har jag utifrån lagar som rör ljudmiljö? Hur starkt får vi spela enligt lagen? Vad händer om lagar inte efterföljs?

Ledare: Andreas Forsman, projektledare för ”Med öra för orkester” och ”Body – Art – Mind”

Tre onsdagar med start 4 november kl. 12.00–12.45 eller 18.30-19.15

Dessa kurser ger dig möjlighet till personlig coachning och du får diskutera, reflektera och ställa frågor direkt. Antal deltagare per kurs: minst 5, max 10 personer.

Kostnad per kurs (3 tillfällen): 1100 kr (inkluderar, om man önskar, medlemskap i Sveriges Orkesterförbund år 2021). Medlemmar i Sveriges Orkesterförbund betalar 950 kr.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 30 oktober

Pin It on Pinterest