Litteratur för fortsatt forskning/läsning:

Öhrström, Eva: Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Göteborg 1987. Beskriver musiklivet och förutsättningarna för kvinnliga musiker och tonsättare under 1800-talet. Innehåller också ca 70 biografier med verkförteckningar.

Öhrström, Eva: Elfrida Andrée – Ett levnadsöde.  Prisma Stockholm 1999. Biografi.

Lindhjem, Anna: Kvinnelige komponister och Musikkskoleutgivere i Skandinavien. Fredriksstad, 1931. Statens musikbibibliotek. Förteckning över kvinnliga tonsättare i Sverige, Danmark och Norge och deras verk.

Hambro, Camilla: Det ulmer under overflaten : Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) : genus, sjanger og norskhet.Göteborg 2008. Avhandling om den norska tonsättaren och pianisten.

Hebbe, Brita: Wendela – En modern 1800-talskvinna. Stockholm 1974. Biografi över Wendela Hebbe.

George, Cecilia: Valborg Aulin, en tonsättarbiografi. Stockholms universitet 1997. Statens musikbibliotek

Lindén, Karl: Helena Munktells musikaliska verksamhet och produktion. Uppsala 1968. Statens musikbibliotek

Länkar

Statens musikbibliotek
Sveriges största samling av musiklitteratur och musikalier. Det finns en sökbar onlinekatalog, men mycket av den äldre musiken finns inte katalogiserad här. Många kompositioner finns bevarade i tonsättararkiv. Sammanlagt finns 19 arkiv över kvinnliga tonsättare:
Andrée, Elfrida; Aulin, Valborg; Broström, Hildur; Eugenie, prinsessa; Huselius-Wickter, Elisabeth; Lehnert, Greta; Lundahl, Astrid; Maier, Amanda; Malmlöf-Forssling, Carin; Munktell, Helena; Netzel, Laura; Pegelow, Hanna; Richards, Florence; Sandberg-Norrlander, Alva; Sundhammar, Hilda; Stenhammar, Fredrika; Tegnér, Alice;  Tham, Hélène; Wennerberg-Reuter, Sara
http://www.muslib.se

Women Composers 
Databas med tonsättarbiografier. Urvalet är gjort efter tonsättare av klassisk musik som finns utgiven på CD.
http://www.kapralova.org/DATABASE.htm

MUGI – Musik und Gender im Internet (på tyska)
Internetplattform med sökbar information om kvinnor och musik, tonsättarbiografier, verkförteckningar m.m., sammanställd av Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
http://mugi.hfmt-hamburg.de 

Kvast –kvinnlig anhopning av svenska tonsättare
En ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
http://www.kvast.org 

Intresseföreningar för enskilda kompositörer
Valborg Aulinsällskapet (ännu ingen hemsida)
Wendelas vänner (Wendela Hebbe)

Pin It on Pinterest

Share This