Från den 24 november gäller regler att inga samlingar får ske med över åtta personer någonstans i landet. Regeringen och regionerna har bestämt att detta gäller i hela landet. Meningen är att det inte skall ske några samlingar av människor och hindra smittspridning av corona.

Detta innebär att det inte kan/ bör ske repetitioner eller konserter med orkestrar, oavsett typ, tills situationen blir bättre. Sveriges Orkesterförbund arbetar för att krisstöden även kommer våra medlemsorkestrar tillgodo. Så har skett med regeringens krisstöd under hösten. Se aktuell information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Västerås 2020-11-24

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Pin It on Pinterest