Pandemin fortsätter och myndigheter/ regeringen kan komma med nya beslut i närtid.

Många faktorer avgör huruvida en orkester just nu bör ha fysiska repetitioner eller inte. Sveriges Orkesterförbund får många frågor om detta. Därför har vi har tagit fram ett informationsmaterial med tips och råd, för att varje ensemble ska kunna ta ställning utifrån sina förutsättningar.

Sveriges Orkesterförbund ställer sig bakom myndigheternas råd och rekommendationer kring corona, och följer kontinuerligt kunskapsläget.

Läs mera på denna sida, som vi uppdaterar efterhand.

Ladda ner materialet här: Repetera med Corona aug 2020

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör 2022-01-10

 

Pin It on Pinterest