Här är ett försök med att samla ett stort antal dirigentutbildningar i hela Norden. För nybörjare som fortbildning till de mera kunniga. Nordiska dirigentkurser