Aktuell information om redovisning av arrangörsbidrag för de som fick detta 2016. Förbundet tillhanda senast den 11 maj

Sveriges Orkesterförbund skall sammanställa och redovisa alla medlemsorkestrar redovisningar så vi måste ha den senast den 11 maj. De redovisningar som kommer in försent kan  komma att inte behandlas och Statens kulturråd kan då kräva återbetalning av arrangörsbidrag. Ni skall lägga in redovisningen via denna länk. De som inte får detta att fungera kan skicka blanketter som kan hämtas hem. Kommer tillbaka i exel-format, inga pdf, då de ”klipps ihop” och sammanställs av förbundet.

Läs hur de fylls i och särskilt att konserter skall fyllas i med en rad per konsert, inte att dela upp artister på flera rader. Utskick görs den 11 april till de e-post adresser som var i den sökning som gjorts. Har detta ändrats måste ni hjälpa till att föra det vidare till en ny person då denna information inte finns i vårt arrangörsregister.

Riktlinjer för arrangörsbidrag
Statligt arrangörsstöd bedöms utifrån följande riktlinjer och instruktioner:

 • Hur mycket kommunalt och regionalt stöd föreningen får. Det statliga stödet ska inte överskrida det kommunala/regionala stödet.
 • Hur stor omfattning av professionell, kontinuerlig konsertverksamhet föreningen har. Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4-6 konserter med professionella musiker genomförs per år.
 • Samt utifrån de kulturpolitiska prioriteringarna, dvs. arbete för jämställdhet, barn och ungdomar samt mångfald.
 • Förtydligade instruktioner gällande jämställdhet
  Riksförbunden har i år fått förtydligade instruktioner från Kulturrådet. De innebär bland annat att vi:
  * Dels ska förklara varför vi som riksförbund ger statligt bidrag till verksamhet som inte lever upp till myndighetens mål om jämställdhet (dvs. att max 60 procent av resurserna får gå till det överrepresenterade könet),
  * Dels ska vi visa en plan för hur vi tänker nå upp till målet om jämställdhet. Det statliga arrangörsstödet skall prioritera de kulturpolitiska prioriteringarna. Vi måste ha ambitionen att ledare, solister m fl får en bättre jämställdhet.
 • Stödnivån till arrangörer påverkas förstås också av hur mycket förbundet får tilldelat i medel att vidarefördela från Kulturrådet.
 • Arrangörer som bedriver enbart festivalverksamhet hänvisas från i år att söka direkt till Kulturrådet istället för genom riksförbundet (www.kulturradet.se).
  Musikarrangörer med kontinuerlig konsertverksamhet, som också arrangerar festivaler kan fortfarande söka verksamhetsstöd från oss. De konserter som i så fall görs under festival, ska rapporteras per konsert i konsertstatistiken.

Hör gärna av er till magnus@orkester.nu om ni har frågor!

Sista ansökningsdatum kommer i år redan vara runt 20 september. Vi återkommer senast en månad före deadline med exakt datum och konkreta anvisningar!

Information på Statens Kulturrådssida om arrangörsbidrag

1. Ekonomisam SOF

2. Konsertsam SOF

Pin It on Pinterest