Fick din orkester arrangörsbidrag 2014? Nu är det dags att återrapportera! Förbundet måste ha in er information innan den 26 april. Redovisningen ingår i villkoret för att ha fått pengar.

Vi tar enbart emot information via e-post och i exelfiler (inga pdf) då vi skall redovisa allt tillsammans och ”klipper ihop” era svar till en fil till Statens Kulturråd. Sveriges Orkesterförbund måste redovisa senast den sista april.

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Information-till-sokande-av-arrangorsstod/

Nedan bifogas de två redovisningsblanketterna, ekonomi och konserter. Redovisningen skall ske på angivet sätt. LÄS PÅ BLANKETTERNA!

1. Ekonomisammanställning riksförbund

2. Konsertsammanställning riksförbund

PS.
Denna info har gått ut per mail till alla kassörer i berörda orkestrar den 31 mars. Fick ingen i er orkester mail?
Då har vi troligen inte en korrekt epostadress till er – kontakta oss på info@orkester.nu för att rätta till detta.
Skriv att det gäller maillistan för arrangörsbidrag. DS.

Pin It on Pinterest