Hur bör vi tänka angående Corona viruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för coronaspridning i Sverige till ”mycket hög”. Alla med sjukdomssymptom bör stanna hemma. Det är viktigt att tänka på de äldre, som tillhör riskgruppen, kan drabbas särskilt hårt.

HUR GÖR VI I VÅRA ORKESTRAR?

  • Eftersom vi spelar i större grupper (mer än fyra) så behöver vi vara försiktiga. Är det någon/ några som kommit från de stora riskområdena bör de stanna hemma.
  • Coronavirus smittar med beröring och myndigheten rekommenderar en meters avstånd mellan individerna.
  • Corona ger symptom som luftvägsinfektion, hosta, rinnande näsa och feber. De allra flesta är lindriga men kan leda till allvarliga lunginflammationer. Man bör avstå från sociala kontakter kontakter för att minimera risken för spridning.
  • Viktigt för oss alla att se att jag kanske inte tillhör riskgruppen men kan föra vidare smittan till de som tillhör riskgruppen som äldre, personer med nedsatt immunförsvar och andra.
  • Finns en stor riks vid större samlingar som konserter, seminarier, festivaler m m. Följ myndigheternas riktlinjer.

”Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.”/ Folkhälsoinstitutet

 

VAR FINNS INFORMATION

Folkhälsomyndigheten har löpande information om vad du bör göra/ agera, spridning och råd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Utrikesdepartementets reserekommendationer. https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Läget i Sverige nu/ löpande: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Läget i världen/ löpande: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Stockholm 2020-03-11

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Pin It on Pinterest