Hur kan vi repetera i våra orkestrar under Corona – krisen!

Information uppdaterad 2020-10-23

Den 22 oktober kom regeringens beslut om att tillåta 300 personer i publiken från den 1 november. De generella råden om försiktighet, tvätta händerna och avstånd har inte ändrats. Sveriges Orkesterförbund ger följande rekommendationer för att repetera eller konsertera under rådande omständigheter. Vi baserar detta på svenska myndigheters råd och direktiv. Har även tittat på en tysk undersökning och riktlinjer från vårt norska systerförbund. Det är viktigt att förstå att covid-19 är väldigt smittsamt och du kan smitta den som riskerar livet, utan att du själv blivit mer än lika sjuk som vid en vanlig influensa.

ALLMÄNT

Många orkestrar stängs i nuläget ute från sina repetitionslokaler i skolor, kulturskolor och konserthus. Reglerna gör att varje lokal tolkar på sitt sätt och då kan man inte få tillträde eller tillträde med restriktioner. SOF bevakar utvecklingen. De professionella institutionerna agerar lite olika och testar sin personal. Detta kan man inte begära av den ideella sektorn.

FÖRBEREDELSER

 • Har ni inte tillgång till repetitionslokaler med möjligheter till att hålla avstånd bör ni inte repetera.
 • Orkesterns styrelse är ansvariga för att sätta sig in i regler och råd kring covid-19.
 • Gör en enkel plan för hur ni tvättar händerna, sitter med avstånd i lokalen, undviker att ta i notställ, slagverk (flera personer) och följer Folkhälsomyndighetens råd kring hygien. Se till att det finns tvål, ev handsprit och vatten.
 • Smittan överförs i övervägande fall med partiklar som kommer ut från våra munnar. Därför är det viktigt med avstånd.

SMITTA OCH HYGIEN

 • Alla musikanter måste tvätta händerna ordentligt innan och efter varje övningspass. Handsprit skall finnas i lokalen.
 • Sjuka musiker eller musiker från riskgrupperna skall inte vara med och repetera.
 • All fysisk kontakt skall undvikas och det gäller även vid utdelande av noter, notställ och annat material.
 • Träblåsare som använder trärör/ rörblad bör undvika att byta denna under en repetition. Måste man byta ta med röret och kasta det hemma.
 • När bleckinstrumenten tömmer:
 • – Se till att tömma med avstånd till dina medmusikanter.
 • – Töm på ett papper och med låg höjd till papperet och kasta detta direkt. Tvätta händerna.
 • – Vid utomhusövning töm så nära marken som möjligt.
 • Vid rengörande av träblåsinstrumenten:
 • – Torka instrumentet hemma eller i egen bil efter spelning/ repetition.
 • – Måste du torka instrumentet under spelning gör detta långsamt och kontrollerat.
 • – Obs! Blås inte igenom klaffhålen.

HUR SKALL VI PLACERA OSS I ÖVNINGSLOKALEN!

 • Den ansvarige märker upp hur musikerna kan sitta med avstånd och utspridda i lokalen. Tag gärna med ett måttband.
 • I Sverige har vi rådet om 2 meter. Tänk även på avstånd i sidled med minst 2 meter.
 • Vi har regeln om att fler än 50 personer inte får träffas. Gäller även här.
 • Repeterar vi ute, t e x marschering, skall avstånden vara samma som inomhus. 2 m avstånd och ca 2 m i sidled (Norrmännen rekommendera 1 m).

MATERIAL OCH INSTRUMENT

 • Noter bör skickas ut digitalt, skall ni dela ut noter fysiskt bär man bära handskar.
 • Alla blåsare skall använda sitt eget instrument och inte byta med andra musiker.
 • Alla slagverkare skall använda egna trumstockar, vispar och inte byta dessa med andra.
 • Slagverkare spelar på ett instrument. Instrumentet rengörs grundligt före och efter repetitionen/ konserten.
 • Använder ni stolar bör dessa torkas av innan och efter repetition. Bra om man kan stå istället.
 • Har du med en vattenflaska se till att denna står med avstånd till dina medmusikanter

Repetera med Corona aug 2020

Hur bör vi tänka angående Corona viruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för coronaspridning i Sverige till ”mycket hög”. Alla med sjukdomssymptom bör stanna hemma. Det är viktigt att tänka på de äldre, som tillhör riskgruppen, kan drabbas särskilt hårt.

HUR GÖR VI I VÅRA ORKESTRAR?

 • Eftersom vi spelar i större grupper (mer än fyra) så behöver vi vara försiktiga. Är det någon/ några som kommit från de stora riskområdena bör de stanna hemma.
 • Coronavirus smittar med beröring och myndigheten rekommenderar en och en halv meters (1,5m) avstånd mellan individerna.
 • Corona ger symptom som luftvägsinfektion, hosta, rinnande näsa och feber. De allra flesta är lindriga men kan leda till allvarliga lunginflammationer. Man bör avstå från sociala kontakter kontakter för att minimera risken för spridning.
 • Viktigt för oss alla att se att jag kanske inte tillhör riskgruppen men kan föra vidare smittan till de som tillhör riskgruppen som äldre, personer med nedsatt immunförsvar och andra.
 • Finns en stor riks vid större samlingar som konserter, seminarier, festivaler m m. Följ myndigheternas riktlinjer.

”Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.”/ Folkhälsoinstitutet

WEBBINARIER OM SMITTSKYDD MED KIA KARLMAN

Den 20-21 augusti höll SOF två välbesökta webbinarier med f.d. smittskyddsläkare Kia Karlman. Kia gav fördjupade rekommendationer om en rad situationer kopplade till instrumentspel och grupprepetitioner. Läs dem HÄR.

VAR FINNS INFORMATION

Folkhälsomyndigheten har löpande information om vad du bör göra/ agera, spridning och råd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Utrikesdepartementets reserekommendationer. https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Läget i Sverige nu/ löpande: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

SYMF rekommendationer publicerat den 27 juli 2020. Corona SYMF

Läget i världen/ löpande: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Sölvesborg 2020-08-19

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

Pin It on Pinterest