TACK!

Tack för att du sökte statsbidrag för 2018! Våra orkestrar är viktiga konsertarrangörer som engagerar dirigenter, sångare, instrumentalister för ca 49 miljoner per år. Sökning av arrangörsbidrag inför 2018 sker mellan den 7 september – 5 oktober innevarande år....
Orkesterlyftet

Orkesterlyftet

En kostnadsfri utbildning i arrangörskap för hela din orkester!
Tidsbegränsat erbjudande för våra medlemsorkestrar.

Ny förbundsstyrelse i SOF

Vid förbundsmötet i Stockholm i helgen valdes en ny förbundsstyrelse med representanter från de ideella, professionella orkestrarna liksom från utbildningssidan.

Dags att återrapportera!

Dags att återrapportera!

Fick din orkester arrangörsbidrag 2014? Nu är det dags att återrapportera! Läs mer om vad som gäller.

Kvinnliga Muser – litteratur och länkar

Litteratur för fortsatt forskning/läsning: Öhrström, Eva: Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Göteborg 1987. Beskriver musiklivet och förutsättningarna för kvinnliga musiker och tonsättare under 1800-talet. Innehåller också ca 70 biografier med...

Kvinnliga Muser – Tonsättarbiografier

Agathe Backer-Gröndahl Alma Santesson Amanda Maier Amanda Schmidt Aurora Gyllenhaal Berta Önnerberg Elfrida Andree Elisabeth Huselius Wickter Elsa Marianne Stuart Helena Munktell Hilda Sehested Hortense Beauharnais Ika Peyron Ingeborg Bronsart von Schellendorf Laura...

Pin It on Pinterest