FÖR SYMFONIORKESTERAR: TVÅ DAGAR MED ANNAMIA LARSSON, VALTHORN

FÖR SYMFONIORKESTERAR: TVÅ DAGAR MED ANNAMIA LARSSON, VALTHORN

Hösten 2023 ger sig hornisten Annamia Larsson ut på turné, och hon vill gärna besöka just din symfoniorkester! Annamia är solohornist i Gävle Symfoniorkester, medlem i Stockholm Chamber Brass och nyligen invald i Kungl. Musikaliska Akademien. På meritlistan står även...

Pin It on Pinterest