Blåsmusikens dag

En kraftsamling över hela landet den 18 maj 2019 för att lyfta fram blåsmusiken.