Noter för unga och äldre att spela tillsammans

STIMULERA SAMARBETEN MELLAN UNGA OCH VUXNA MED SVENSK MUSIK Sveriges Orkesterförbund hade en idé att stimulera till samarbeten mellan våra orkestrar och unga musiker på kulturskolorna. Detta genom att beställa ny svensk musik, vi fick 200 000 kr av Statens kulturråd....

Några långsiktiga projekt vi jobbar med

• Mångfald och jämställdhetsplan – rätten till kultur? Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och är en del av folkrätten. I Sverige är denna dock inte lag. Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets...

Pin It on Pinterest