GUIDE FÖR INKLUDERING AV UNGA I BLÅSORKESTER

Under 2022-23 samarbetade SOF och RUM i ett projekt för att ta reda på de bästa strategierna för inkludering av unga i blåsorkester. Initiativtagare och projektledare var Therese Olsson Hugosson och Stina Widén. I samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet togs en...

SVERIGES ORKESTERFÖRBUND – KOMENTARER BUDGETEN

Sveriges Orkesterförbunds orkestrar har 9 000 musiker som arrangerar/ spelar 3 000 konserter/år. Blåsorkestrar, symfoniorkestrar och storband kan höras i de flesta svenska kommuner. Våra ideella orkestrar är viktiga för musikernas utveckling, ungas möjligheter att...

Noter för unga och äldre att spela tillsammans

STIMULERA SAMARBETEN MELLAN UNGA OCH VUXNA MED SVENSK MUSIK Sveriges Orkesterförbund hade en idé att stimulera till samarbeten mellan våra orkestrar och unga musiker på kulturskolorna. Detta genom att beställa ny svensk musik, vi fick 200 000 kr av Statens kulturråd....

Några långsiktiga projekt vi jobbar med

• Mångfald och jämställdhetsplan – rätten till kultur? Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och är en del av folkrätten. I Sverige är denna dock inte lag. Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets...

Pin It on Pinterest