HÖGSKOLEKURSER – INGESUND

Ingesunds Musikhögskola har tagit fram en rad olika utbildningar med inriktning för blåsorkester.Metodik, tamburmajor och trumslageri.  Sista anmälningsdag är den 19 april men har fått besked att det går att anmäla sig lite senare. Utbildningarna stöds av Sveriges...

Coronavirus – hur kan vi agera i orkestervärlden

Hur kan vi repetera i våra orkestrar under Corona – krisen! Information uppdaterad 2022-01-10 Just nu tillåts samlingar med allmänna skyddsregler. De generella råden om försiktighet, tvätta händerna och avstånd har inte ändrats. Sveriges Orkesterförbund ger följande...

Tack för er redovisning

Vi tackar för er arrangörsredovisning för pengar som använts 2017. Statens Kulturråd vill på detta sätt stötta kulturlivet och det fria musiklivet. Sveriges Orkesterförbund disponerade 1 200 000 kr för 2017. Redovisning för bidraget som fördelades 2017 görs senast...

Några långsiktiga projekt vi jobbar med

• Mångfald och jämställdhetsplan – rätten till kultur? Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och är en del av folkrätten. I Sverige är denna dock inte lag. Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets...

Pin It on Pinterest