Lördag

Cecilia Jeppsson är universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och har också mångårig erfarenhet som blås- och orkesterpedagog inom kulturskolan. I sin avhandling ”Spretig och stabil – bred och spetsig”  visar hon att den typiska kulturskoleeleven fortfarande är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Bilden framträder av en kulturskola som värnar såväl tradition som förnyelse. Hon diskuterar också vägar till breddat deltagande – inte minst genom samverkan mellan kulturskolan och andra institutioner som exemplevis det ideella musiklivet.

Torgny Sandgren arbetar för Sveriges Kulturskoleråd som är en branschorganisation för landets musik- och kulturskolor. I föredraget ”Hur mår kulturskolan?” berättar han om aktuell situation och utmaningar för landets kulturskolor.

Anders Johansson är rektor för Kulturskolan i Linköping. Han berättar om skolans mångåriga arbete med långsiktighet inom orkesterområdet, från nybörjare till ideellt och professionellt vuxenmusikliv.

Crusellkvintetten är en blåsarkvintett från Östgötamusiken, bestående av Nina Sognell (tvärflöjt), Daniel Burstedt (oboe), Adrien Philipp (klarinett), Andreas From (fagott) och Katarina Andersson (valthorn). I konserten ”Five drogs” blir musikerna våra grodguider som med musiken låter oss följa grodans år från ägg och yngel till färdig fullvuxen groda. Åhörarna blir medskapare och får lyssna till lekfull och dramatisk musik och lära oss många spännande saker om såväl grodor som deras ekosystem. Manus och regi: Sara Erlingsdotter.
Five Frogs är skriven av Jenni Brandon och inspirerad av en japansk haiku dikt: Den gamla dammen / en groda hoppar i / ljudet av vatten (Matsuo Basho 1644-1694, övers Lars Vargö).

Noomi Hedlund är projektledare och konsult, hos bland annat Nationellt Centrum och Swedish Wind Power. Hon är från början flöjtist och har en bakgrund som VD, konstnärlig ledare och verksamhetsutvecklare hos bl a Festspelen i Piteå, Dalhalla Opera, On a Boat Productions samt Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Inom ramen för sina uppdrag har hon genom åren genomfört enkätstudier gällande situationen för landets blåsorkestrar och anledningar till att unga väljer, eller väljer bort, att spela blåsinstrument, vilket också blir temat för hennes presentation under konferensen.

Jimmy Olsson är tillförordnad enhetschef vid Kulturskolan Norrköping. Han är musiker och lärare med såväl nationell som internationell erfarenhet och brinner för alla barn och ungas rätt till bildning och kvalitetsutbildning inom kultur i allmänhet och musik i synnerhet.

Helena Sivsdotter Söderman är utbildningsledare samtprofilansvarig träblås vid Stockholms Musikpedagogiska Institut, lärare vid Kulturskolan i Stockholm samt dirigent för Stockholms akademiska orkester. Hon utforskar hur man som lärare kan bidra till att än mer stärka elevers musikaliska självständighet genom att belysa olika metoder för att nå ändamålet. Ett spår är gruppundervisning med inspiration från Critical Respons, vilket är en ingång till en metakognitiv inlärningsprocess.

Assar Johansson är student från Norrköping och förbundsstyrelsemedlem i SVUB, Sveriges Unga Blåsare.

Camilla Freedman är enhetschef för Kulturskolan Stockholms stad Kungsholmen/Norrmalm. Hon har erfarenhet från kulturskola och kulturförvaltning i Arvidsjaur, Umeå och numera Stockholm samt sitter både i Kulturskolerådets och Sveriges Orkesterförbunds styrelse. Just nu driver Camilla två projekt kring ungas inflytande tillsammans med Kulturskolerådet – ett nationellt chefsnätverk med medel från Kulturrådet och regionalt arvsfondsprojekt där Stockholm är en av fem regioner. (Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Skåne)

Söndag

Andreas Forsman är violinist, violinpedagog och projektledare. De senaste åren har han som anställd i Sveriges Orkesterförbund lett de Arvsfondsfinansierade projekten ”Med öra för orkester”, ”Body-Art-Mind” och nu ”Open Stage And Mind (OSAM)” – som alla på ett eller annat sätt rör fysisk och psykisk hälsa hos musiker, såväl vuxna som ungdomar. Andreas kommer i sin workshop att berätta om erfarenheter från OSAM:s arbete med ungdomar som står i början av sina musikerkarriärer; lärdomar som också kan bli en viktig pusselbit då det gäller att bygga upp en strategi för att ta emot ungdomar i sin egen orkester. I workshopen får vi även titta bredare på orkesterutveckling och hur vi kan skapa en hållbar verksamhet på många plan.

Karl Ole Midtbø är tidigare musikchef och generalsekreterare inom NMF, Norges Musikkorps Forbund. NMF har sedan början av 80-talet drivit en framgångsrik tävlingsverksamhet på blåsorkestersidan, som numera årligen samlar mellan 110 och 120 tävlande orkestrar.

Leif Karlsson är musikinspektör vid Försvarsmusiken och dirigent för bland annat Uppsala Blåsarsymfoniker, som är en av de svenska orkestrar som flera gånger deltagit i orkestertävlingar och även varit Sveriges representant i EM.

Perry Göransson är ordförande i föreningen Svensk Blåsmusik, som under lång tid drivit Svensk Blåsmusikfestival och även dess tävlingsverksamhet för blåsorkestrar. Perry har även under många år varit aktiv för ungas musicerande inom bland annat Sveriges Unga Blåsare och dessförinnan Riksförbundet Unga Musikanter.

Berit Palmquist är ordförande för Svenska Brassbandsförbundet, som varje år arrangerar Brassbands-SM med flera divisioner.

Magnus Eriksson är förbundsdirektör i Sveriges Orkesterförbund. Han har ett långt engagemang inom orkesterlivet och har bland annat suttit i styrelser för så vitt skilda verksamheter som (dåvarande) Länsmusiken i Stockholm, Kungliga Musikhögskolan, Svensk Blåsmusik samt Kulturens Bildningsverksamhet. Magnus är även en av brunnskapellmästarna för sextettverksamheten vid anrika Medevi Brunn.

Jazzmusikern Peter Asplund och dirigenten/arrangören Mats Hålling kommer att berätta om projektet ”Out of this world”, där de stora jazzlåtarna genom tiderna möter blåsorkesterformen. Jazzgruppen ASPIRATION:s (trumpetaren Peter Asplund, basisten Hans Andersson och trumslagaren Johan Löfcrantz Ramsay) lekfulla och improvisatoriska inslag möter blåsorkesterns stora klang, jazzsolister möter blåsarsolister, historisk repertoar möter nyskrivet och improvisation möter noterat.

Walter Brolund är förbundsordförande i Sveriges Orkesterförbund. Han är tidigare orkesterchef vid Norrbottensmusiken och har även mångårig erfarenhet som kulturskolechef samt av konserthusverksamhet.

Tillbaka till huvudsidan för blåsorkesterkonferensen/förbundsmötet 13-14 maj 2023 i Linköping

 

 

Pin It on Pinterest