ALLA KAN BLÅSA!

Välkomna till Blåsmusikens dag den 9 maj 2020!

Blåsmusikens dag den 18 maj 2019 blev en rungande succé med 245 arrangemang med blåsmusik spridda över hela landet. En härlig kraftsamling av Sveriges blåsmusikliv!

Nästa år siktar vi ännu högre och inbjuder redan nu till Blåsmusikens dag den 9 maj 2020. Mer info kommer att finnas på www.blasmusikensdag.com

Bakgrund
Projektet Blåsmusikens dag har initieras av nätverket för professionell blåsmusik i Sverige.
Nätverket består av Sveriges professionella blåsorkestrar och storband, Försvarsmaktens musikkårer samt Kungliga Musikaliska Akademien. Bakom projektet står även Sveriges länsmusikorganisationer, Kulturskolorna, Riksförbundet Unga Musikanter, Sveriges Orkesterförbund, Kulturens, Hemvärnskårerna, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Ingesunds musikhögskola, Frälsningsarméns musikutskott, EFS och Svenska Missionskyrkans Musikkårer.

Kontaktpersoner för Blåsmusikens dag:
Walter Brolund walter.brolund@norrbotten.se
Kamila Crafoord kamila.crafoord@mil.se
Leif Karlsson  leif.karlsson@kulturivast.se
Lena Jakobsson lena.jakobsson@musikaliska.se
Kella Næslund kella.naeslund@rum.se
Hanna Carlsson dawina.music@gmail.com

 

Pin It on Pinterest